42.150.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
42.150.1104 (3004)
Tanımı Meskun olmayan sahadaki bir nivelman zemin tesisi malzeme
Birimi ad
Kurum İller Bankası
Fasikül Harita

Üye Ol

2024 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2024 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

1. sınıf meşe kerestesi ile çatı , tavan , döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve şakülünde civata - somun - bulon ve işlenmiş küçük demirler marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma ,müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir. ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

Kitapta Takip Eden Pozlar

İller Bankası › Harita
Nivelman şebeke dengelemesi ve kontrol hesabı ile kanava tanzimi
İller Bankası › Harita
Ana nivelman noktası (Beton)
İller Bankası › Harita
Ana nivelman noktası (Tesissiz)
İller Bankası › Harita
Ara nivelman noktası (Tesissiz)
İller Bankası › Harita
Yardımcı nivelman noktası (Tesissiz)
İller Bankası › Harita
TUDKA 99 Nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşıması (Beton)
İller Bankası › Harita
TUDKA 99 Nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşıması (Bronz )
İller Bankası › Harita
TUDKA 99 Nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşıması (Tesissiz)
İller Bankası › Harita
Meskun sahada bir nirengi veya poligon noktasının nivelmanla kotunun ölçü ve hesabı (Tafsilat nivelmanı dahil seri halinde gidiş-dönüş)
İller Bankası › Harita
Meskun olmayan sahadaki bir tamamlayıcı nirengi veya poligon noktasının nivelmanla gidiş-dönüş kotunun ölçü ve hesabı
İller Bankası › Harita
Bir nivelman betonu demir röperi
İller Bankası › Harita
Ana nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü
İller Bankası › Harita
Ara nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü
İller Bankası › Harita
Yardımcı nivelman noktası gidiş-dönüş ölçümü
İller Bankası › Harita
Geoid dayanak noktaları yüzey geçirme hesabı
İller Bankası › Harita
Ana nivelman noktası (Bronz)
İller Bankası › Harita
Ara nivelman noktası (Bronz)
İller Bankası › Harita
Yardımcı nivelman noktası (Bronz)
İller Bankası › Soğutma ve Monoray Tesisatı
BUZ ÇIKIŞ PENCERESİ (Ahşap Lük) (Ölçü: Adet)
İller Bankası › Soğutma ve Monoray Tesisatı
SERPANTİN SOĞUTUCU (Ölçü: Adet)
İller Bankası › Soğutma ve Monoray Tesisatı
1" Dış Çap 33,7 mm Serpantin Soğutucu
İller Bankası › Soğutma ve Monoray Tesisatı
1 1/4" Dış Çap 42,4 mm Serpantin Soğutucu
İller Bankası › Soğutma ve Monoray Tesisatı
1 1/2" Dış Çap 48,3 mm Serpantin Soğutucu
İller Bankası › Soğutma ve Monoray Tesisatı
2" Dış Çap 60,3 mm Serpantin Soğutucu
İller Bankası › Soğutma ve Monoray Tesisatı
2 1/2" Dış Çap 76,1 mm Serpantin Soğutucu