42.150.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
42.150.1302 (3412)
Tanımı Ara nivelman noktası (Bronz)
Birimi nokta
Kurum İller Bankası
Fasikül Harita

Üye Ol

2022 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Kitapta Takip Eden Pozlar

İller Bankası › Harita
Ana nivelman noktası (Bronz)
İller Bankası › Harita
Geoid dayanak noktaları yüzey geçirme hesabı
İller Bankası › Harita
Yardımcı nivelman noktası gidiş-dönüş ölçümü
İller Bankası › Harita
Ara nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü
İller Bankası › Harita
Ana nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü
İller Bankası › Harita
Sayısal nivonun bir saatlik çalışma bedeli
İller Bankası › Harita
Nivelman dengeleme programının bir saatlik çalışma bedeli
İller Bankası › Harita
Bir nivelman betonu demir röperi
İller Bankası › Harita
Meskun olmayan sahadaki bir tamamlayıcı nirengi veya poligon noktasının nivelmanla gidiş-dönüş kotunun ölçü ve hesabı
İller Bankası › Harita
Meskun sahada bir nirengi veya poligon noktasının nivelmanla kotunun ölçü ve hesabı (Tafsilat nivelmanı dahil seri halinde gidiş-dönüş)
İller Bankası › Harita
Nivelman şebeke dengelemesi ve kontrol hesabı ile kanava tanzimi
İller Bankası › Harita
Meskun olmayan sahadaki bir nivelman zemin tesisi malzeme
İller Bankası › Harita
Meskun olmayan sahada bir nivelman noktasının beton zemin tesisinin yapılması röper ölçü ve krokileri
İller Bankası › Harita
Nivelman noktaları tesisi, sert duvarda delik açılması ve röperinden yerine konulması, röper ölçü ve krokilerinin tanzimi
İller Bankası › Harita
Nivelman yer seçimi (Bir Nokta İçin)
İller Bankası › Harita
NİVELMAN İŞLERİ
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktasının (GPS - tesissiz - yardımcı nivelman noktası)
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - ara nivelman noktası)
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - ana nivelman noktası)
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktası (GPS - beton - yardımcı nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada)
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktası (GPS - beton - ara nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada)
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktası (GPS - beton - ana nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada)
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktası (GPS - bronz - yardımcı nivelman noktası) (Meskun sahada)
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktası (GPS - bronz - ara nivelman noktası) (Meskun sahada)
İller Bankası › Harita
C4 Derece bir poligon noktası (GPS - bronz - ana nivelman noktası) (Meskun sahada)