V.2040/01B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
V.2040/01B
Tanımı 1. Kalite meşe keresteden 5,5 cm kalınlıkta tek satıhlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması
Birimi
Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül

Üye Ol

2024 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2024 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun ola-cak, birinci kalite meşe keresteden, kayıt ve serenleri temizi en az 55 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satıhlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:
04.V030/01 Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı 0,069000
04.V42/04A16 Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) kg 0,100000
İşçilik:
01.V04 Mütehassıs usta Saat 21,000000
Yerine Konması
01.V04 Mütehassıs usta Saat 1,375000
01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 1,375000

Kitapta Takip Eden Pozlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
1. Kalite çıralı çam keresteden 4 cm kalınlıkta tek satıhlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
1. Kalite çıralı çam keresteden 4 cm kalınlıkta tek satıhlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
1. Kalite çıralı çam keresteden 5,5 cm kalınlıkta tek satıhlı düz (kemersiz) klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
1. Kalite çıralı çam keresteden 5,5 cm kalınlıkta tek satıhlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Meşe kerestesinden her ebatta pencere sövesi yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Meşe kerestesinden kemerli iç bükey veya dış bükey satıhlı pencere yapılması ve yerine konması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
1. Kalite çıralı çam keresteden tek satıhlı kemerli iç bükey veya dış bükey satıhlı ahşap pencere yapılması ve yerine konması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Kapı ve pencerelerdeki metal aksamın itina ile sökülmesi, temizlenmesi ve yerine montajı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çimento harcı ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çimento harcı ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (5-10 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (5-10 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çimento harcı ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Tuğla yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Tuğla yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çimento harcı ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Tuğla yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (5-10 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Tuğla yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (5-10 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çimento harcı ile sıvanmış kerpiç yüzeylerin zemin bozulmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış kerpiç yüzeylerin zemin bozulmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çimento harç ile sıvanmış bağdadi yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış bağdadi yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çimento harcı ile sıvanmış taş tuğla karışık yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çimento harcı ile sıvanmış taş tuğla karışık yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (5-10 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış taş tuğla karışık yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış taş tuğla karışık yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (5-10 cm)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Düz yüzeylerde kalem işi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması için çok itinalı alçı sıva raspası yapılması