V.1791 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
V.1791
Tanımı Ahşap Seren Hazırlanması ve Yerine Konması (20 Mt.ye Kadar)
Birimi m
Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projesine veya sökülen serene uygun çap ve boyda olmak üzere, tek parçalı ahşap çatlaksız ve çürüksüz, sağlam yapıda, tercihen tahnitli çıralı çamdan serenin (Aleme kadar olan yüksekliği 20 Mt.ye Kadar olan Minareler İçin, 20 m dahil) , yuvarlak kesitli olarak hazırlanması, minareye herhangi bir zarar verilmeden makara ile yukarı çekilmesi, çekirdek üzerinde hazırlanmış demir pime oturacak şekilde şakuli olarak peteğe yerleştirilmesi, ucunun alem girecek çapta yontularak inceltilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş serenin boyu mt. olarak ölçülür. NOT: Uygun boyda bulunamayan seren direkleri idarenin kabul etmesi halinde çok parçalı yapılsa bile bu pozdan ödenir.

Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:
(Çıralı) 1. Sınıf (Serenlik)
04.V011/01 Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) 0,040000
İşçilik:
01.V02 Kurşuncu usta Saat 2,000000
01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000
01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 2,000000
01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Kitapta Takip Eden Pozlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Alem'e kadar yüksekliği 20 metreden yüksek olan minarelerde ahşap seren hazırlanması ve yerine konulması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Mevcut ahşap serenin yerine konulması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Ahşap çatı satıhlarında tahta ile kurşun altı kaplaması yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Ahşap kubbe ve minare külahında tahta ile kurşun altı kaplaması yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Çamdan norm kereste ile ahşap çatı tamir ve tahkimi yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
2.sınıf norm olmayan çam kereste ile ahşap çatı tamir ve tahkimi yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Mevcut eski kereste ile ahşap çatı tamir ve tahkimi yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Dikdörtgen kündekâri tablalarda dikdörtgen veya kare parça onarımı (merhamet tamiri) yapılması (parçanın tamamının değişmesi halinde)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yıldız kündekâri tablalarda geometrik parça onarımı (merhamet tamiri) yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Dikdörtgen kündekâri tablalarda profilli tek filatolu çıta onarımı (merhamet tamiri) yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Dikdörtgen kündekâri tablalarda profilli çift filatolu çıta onarımı (merhamet tamiri) yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yıldız kündekâri tablalarda profilli çıta onarımı (merhamet tamiri) yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Dikdörtgen kündekâri tablalarda açılmış durumdaki çıta köşelerine profilli kama yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Her türlü kapı, kepenk ve pencere doğramalarındaki zararlı böceklerin yokedilebilmesi ve yeniden böceklenmeyi önlemek için ilaçlama yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Meşe kereste ile tablalı veya kündekâri kapı ve kepenkler için yivli ve profilli bini yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Meşe kereste ile tablalı veya kündekâri kapı ve kepenkler için pahlı bini yapılması
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Kündekâri veya sedefli kapı veya kepenklerde baklava motifli filato hazırlanması ve yerine montajı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Kündekâri veya sedefli kapı veya kepenklerde kurşun ile lamine edilmiş düz filato hazırlanması ve yerine montajı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Sedefli kapılarda kurşun ile lamine edilmiş geometrik motifli filato hazırlanması ve yerine montajı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Kündekâri veya sedefli kapı veya kepenklerde kabarmış durumdaki baklava motifli eski filatoların yerine sabitlenmesi ve tesviye edilmesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Kündekâri kapılarda profilli çıta veya tabla kenarlarında bulunan kanallara ince filato yapılması (1,5 mm'e kadar)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Kündekâri kapılarda profilli çıta veya tabla kenarlarında bulunan kanallara ince filato yapılması (1,5 mm ve üstü)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Sedef kakmalı kapı veya kepenklerde eksik kısımlara küçük ebatta yeni sedef yapılması (9 cm² 'ye kadar)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Sedef kakmalı kapı veya kepenklerde eksik kısımlara büyük ebatta yeni sedef yapılması (9 cm² üzerindeki ebatta)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Dikdörtgen veya yıldız kündekâri tablalarda sülyen filato çekilmesi