V.1104/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
V.1104/B001
Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 30-40-50 cmxserbest boy ortalama 5-8 cm (8 cm dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği
Birimi
Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Hidrolik Kireç Harcı ile yonu taşından kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, 30-40-50cmxserbest boy ortalama 5-8Cm (8Cm dahil) kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirimesi, taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay satıhların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0130Dda belirtilen 400 doz hidrolik kireç harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı hidrolik kireç şerbetinin akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin temizlenmesi işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT: Taş bedeli V.0227/001, V.0227/002, V.0227/003, V.0227/004, V.0227/005, V.0227/006, V.0227/007, V.0229/A01,V.0229/A02, V.0229/A03pozları arasından uygun olanından ödenir. NOT: 1-Tarak ve mucarta yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. Görünmeyen arka yüzlerde teknik bir zorunluluk olmadıkça tarak ve mucarta yapılmaz.2- Akçe geçmez yapıldığı için derz ödenmez.

Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:
Harç ( Kalın Kum İle )
V.0130/D Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı 0,040000
İşçilik:
01.V04 Mütehassıs usta Saat 1,600000
01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 1,600000

Kitapta Takip Eden Pozlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 30-40 cmxserbest boy ortalama 9-12 cm (12 cm dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 50 cmxserbest boy ortalama 9-12 cm (12 cm dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli yedek veya kurşunlu ve kenetli yedek veya çekirdeksiz minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından kurşunlu kenetli, yedek veya çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli, yedek veya çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli, yedek veya yedek veya çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşı minare çekirdeği değiştirilmesi işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşı minare çekirdeği değiştirilmesi işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşı minare çekirdeği değiştirilmesi işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından çekirdeksiz minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından çekirdeksiz minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından çekirdeksiz minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan kireç harcı ile çekirdekli veya çekirdeksiz mevcut minare basamak ve yedeğinin ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile çekirdekli veya çekirdeksiz mevcut minare basamak ve yedeğinin ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu kenetli, köşeli ve/veya mahruti minare külahı yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu kenetli, köşeli ve/veya mahruti minare külahı yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu kenetli, köşeli ve/veya mahruti minare külahı yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli barok veya ampir minare külahı yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli barok veya ampir minare külahı yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli barok veya ampir minare külahı yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından, içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli müzeyyen barok veya ampir minare külahı yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından, içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli müzeyyen barok veya ampir minare külahı yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından, içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli müzeyyen barok veya ampir minare külahı yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Mevcut her türlü yonu taşı minare külahının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut her türlü yonu taşı minare külahının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği