V.0227/007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
V.0227/007
Tanımı Granite ait düz satıhta veya kavisli satıhta yonu taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Birimi
Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş katsız, damarsız, çatlaksız, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak granit taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada geometrik hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayiatları ve her türlü malzeme ve işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, düz ve kavisli satıhlı imalatlardaki taşın blok m3 bedeli: ÖLÇÜ: Düz Satıhta yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Kavisli Satıhta bitmiş imalatın en dış noktalarından geçen hatlar esas alınarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Analiz tarifleri kitabındaki yonu taşı ve mermer bedellerinin ödenmesindeki ölçü sistemleri geçerlidir. (Harpuşta,kemer, korniş vb.) NOT: 1-Taş bedelinin kendisine işlenebilirlik zammı ve yüz açma ödenmez. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir. 2- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir. 3- 30-40cmxserbest boy döşeme ve kaplama bedelleri bu pozdan ödenir. 4- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşamadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:
04.V16/2 Granit taşı (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez) 1,100000

Kitapta Takip Eden Pozlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Bazalta ait düz satıhta kaba yonu taş bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Bazalta ait sıralı moloz taş bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Bazalta ait parke taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Bazalta ait düz veya kavisli satıhta 50xserbest 5 cm-15 cm'ye kalınlığa kadar (15 cm dâhil) döşeme veya kaplama bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Andezit'e ait düz satıhta kaba yonu taş bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Andezit'e ait sıralı moloz taş bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Andezit'e ait parke taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Andezit'e ait düz veya kavisli satıhta 50xserbest 5 cm-15 cm'ye kalınlığa kadar (15 cm dâhil) döşeme veya kaplama bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Küfeki taşına ait düz satıhta kaba yonu taş bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
8-15 cm yonu taşı kubbe üst kaplaması yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
8-15 cm puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşı kubbe üst kaplaması yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
8-15 cm hidrolik kireç harcı ile yonu taşı kubbe üst kaplaması yapılması ve yerine konması işçiliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü ›
Yonu taşından şerefe altı ve başlıktan gayri silme tromp ve kubbeler ile benzeri yerlerde, demir kenetli stalâktit yapılması işçiliği