32.16-409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
32.16-409
Tanımı 4x95ş mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (aynı toprak kanala ilave döşenen)
Birimi m
Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül 3. Bölge

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar, AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir. OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6 - 5.8/10 - 8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir. b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki; - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması. Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri İle artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No : 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir. Ana Kablodan Sonraki Beher Kablo İçin ;

Kitapta Takip Eden Pozlar

TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
80A Dâhili Tip Buşonlu AG Sigortası
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
100A Dâhili Tip Buşonlu AG Sigortası
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
220V, 90Ah Akü Bataryası
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
3x200A Kollu Adi Şalter
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
3x300A Kollu Adi Şalter
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
2 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
4 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
100x10mm² Bakır Bara (8.90 kg/m)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
25m/19, 8420 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
25m/20, 8530 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1kV, 2x6 mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1kV, 2x10 mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1kV, 2x16ş mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1kV, 2x25ş mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1kV, 2x35ş mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
ASTER Alüminyum İletken
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
17.5kV, 1250A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
120x10mm² Bakır Bara (10.68 kg/m)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
3x300ş mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
3x400ş mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
4x10 mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1x10 mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1x16ş mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1x25ş mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
ø20/14mm İçi Boş Bakır Bara (1.43 kg/m)