05.6.2.a-348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
05.6.2.a-348
Tanımı 20m/19, 6370 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), donatılı
Birimi Adet
Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül 3. Bölge

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir, Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km bedeli ödenecektir. b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi. NOT: 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca ödeme yapılır. 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir. 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir. 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez. 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir. 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Kitapta Takip Eden Pozlar

TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
20m/20, 6390 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), donatılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
Beton.OG D.ve N.Konsol (MYM=320000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
KN/320-120, 165 kg/Ad Beton.OG D.ve N.Konsol (MYM=320000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
KN/320-140, 175 kg/Ad Beton.OG D.ve N.Konsol (MYM=320000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
KN/320-160, 190 kg/Ad Beton.OG D.ve N.Konsol (MYM=320000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
15kV, 3x240s/25 mm² E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
17m/26, 5210 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), donatılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1kV, 2x4 mm² NYY K-Muf
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1kV, 2x6 mm² NYY K-Muf
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
Demir Direk ve Travers Sülyen Sürme
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
Demir Direk ve Travers 1 Kat Yağlı Boya Sürme
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
Boyalı Kaynaklı Demir Direk (Şehiriçi)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
Boyalı Kaynaklı Demir Direk (BAHH)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
50 kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
100 kVA'lık 3x160 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
160 kVA'lık 3x250 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
250 kVA'lık 3x400 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
400 kVA'lık 3x630 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
630 kVA'lık 3x1000 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1000 kVA'lık 3x1600 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1250 kVA'lık 3x2000 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
1600 kVA'lık 3x2500 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
160 kVA, DAHİLİ TİP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışlı (DSYA Besleme Çıkışlı), TMK ile Ana Giriş