05.6.1.b-315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
05.6.1.b-315
Tanımı 17m/28, 5400 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Öngerilmeli
Birimi Adet
Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül 3. Bölge

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir, Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km bedeli ödenecektir. b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi. NOT: 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca ödeme yapılır. 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir. 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir. 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez. 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir. 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Kitapta Takip Eden Pozlar

TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
10m/17, 2140 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
10m/18, 2160 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
17.5kV, 500-1000/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
17.5kV, 600-1200/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
36kV, 50- 100/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
36kV, 60- 120/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
17.5kV, 750-1500/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
17.5kV, 800-1600/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-220, 105 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
3x6 mm², 500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTİGRON (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
3x10 mm², 500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTİGRON (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
3x16ş mm², 500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTİGRON (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
4x1.5 mm², 500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTİGRON (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
4x2.5 mm², 500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTİGRON (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-240, 110 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-260, 115 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
36kV, 75- 150/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
36kV, 100- 200/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-280, 120 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-300, 125 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-320, 130 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-340, 135 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
17.5 kV 1000-2000/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
36kV, 5- 10/5-5A Akım Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
36kV, 10- 20/5-5A Akım Trafosu