05.6.1.a-489 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
05.6.1.a-489
Tanımı 25m/17, 7600 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı
Birimi Adet
Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül 3. Bölge

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir, Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km bedeli ödenecektir. b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi. NOT: 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca ödeme yapılır. 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir. 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir. 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez. 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir. 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Kitapta Takip Eden Pozlar

TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
Alüminyum Band 1x10mm
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
SWAN St-Alüminyum İletken
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
SWALLOW St-Alüminyum İletken
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
12kV, 1250A, 25kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
B80, 1050 kg/Ad Vibre Betonarme Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
C80, 1230 kg/Ad Vibre Betonarme Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
25m/18, 7700 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
25m/19, 7800 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
25m/20, 7900 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
25m/21, 8000 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
MOD-3 MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
MOD-4 MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
MOD-5 MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
TİP TRAFO BİNALARI (1999 Deprem Yönetmeliğine Göre)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
KULESIZ TİP TRAFO BINALARI
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
10m/13, 2070 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
10m/14, 2100 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
M40, 1210 kg/Ad Vibre Betonarme Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-120, 80 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
T/50-140, 85 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
12kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
SPARROW St-Alüminyum İletken
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
ROBIN St-Alüminyum İletken
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
RAVEN St-Alüminyum İletken
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 3. Bölge
PIGEON St-Alüminyum İletken