32.6-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
32.6-012
Tanımı 1kV, 3x400ş/185 mm² Alvinal-K Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
Birimi m
Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül 1. Bölge

Üye Ol

2022 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.2.a.'daki şartlarla. Konsantrik İletkeni bakır malzemeden, diğer iletkenleri alüminyum malzemeden. b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki; - Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması. Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri İle artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No : 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.

Kitapta Takip Eden Pozlar

TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
35kV, 3x185s/25 mm² YE3SV Dâhili Silikon Kablo Başlığı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
35kV, 3x240s/25 mm² YE3SV Dâhili Silikon Kablo Başlığı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
24m/19, 7500 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
24m/20, 7600 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
G 14/6, 461 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
12kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
17.5kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
G 25/10, 1672 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 4x6 mm² YVŞV Ek Mufu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 4x10 mm² YVŞV Ek Mufu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
15.8/0.4-0.231kV, 800 kVA Hermetik Trafo
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
10m/30, 3080 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), donatılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
10m/31, 3090 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), donatılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 3x1.5 mm² YVŞV K-Muf
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 3x2.5 mm² YVŞV K-Muf
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
15.8/0.4-0.231kV, 1000 kVA Hermetik Trafo
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 4x35ş mm², YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 4x50ş mm², YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
0.6/1 KV YAXZ3V (NA2XFGbY) (2XFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 3x16ş mm², YAXZ3V (NA2XFGbY) (2XFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 3x185s mm² NYY Kablo Başlığı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 3x240s mm² NYY Kablo Başlığı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
1kV, 4x1.5 mm² NYY Kablo Başlığı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
10kV, 1x25s/16 mm² YVŞV Harici Silikon Kablo Başlığı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
10kV, 1x35s/16 mm² YVŞV Harici Silikon Kablo Başlığı