05.6.3.I-058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
05.6.3.I-058
Tanımı AD-17/5, 2160 kg/Ad Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/10mm)
Birimi Adet
Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül 1. Bölge

Üye Ol

2024 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2024 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir, Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km bedeli ödenecektir. b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi. NOT: 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca ödeme yapılır. 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir. 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir. 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez. 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir. 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Kitapta Takip Eden Pozlar

TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
AD-18/1, 1830 kg/Ad Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/10mm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
AD-18/2, 1990 kg/Ad Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/10mm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
AD-18/3, 2190 kg/Ad Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/10mm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
AD-18/4, 2450 kg/Ad Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/10mm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
AD-18/5, 2500 kg/Ad Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/10mm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/15mm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/80-500, 270 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=80000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/80-520, 275 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=80000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/80-540, 285 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=80000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/80-560, 290 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=80000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/80-580, 310 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=80000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/80-600, 320 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=80000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/80-620, 330 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=80000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-240, 210 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-260, 220 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-280, 230 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-300, 240 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-320, 250 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-340, 260 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-360, 270 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-380, 280 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-400, 290 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-420, 300 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
T/125-440, 305 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=125000 kg.cm)