05.6.1.a-453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
05.6.1.a-453
Tanımı 23m/21, 7400 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı
Birimi Adet
Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül 1. Bölge

Üye Ol

2022 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir, Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km bedeli ödenecektir. b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi. NOT: 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca ödeme yapılır. 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir. 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir. 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez. 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir. 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Kitapta Takip Eden Pozlar

TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
12kV, 100A OG Sigorta Patronu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
17.5kV, 2-20A OG Sigorta Patronu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
10.5/0.4-0.231kV, 80 kVA Hermetik Trafo
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 3x4/4 mm² YXCV (N2XCY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 3x6/6 mm² YXCV (N2XCY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 3x10/10 mm² YXCV (N2XCY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 3x16/16 mm² YXCV (N2XCY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 3x25c/16 mm² YXCV (N2XCY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 3x35c/16 mm² YXCV (N2XCY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 3x50s/25 mm² YXCV (N2XCY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
36kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
36kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
G 14/35, 1313 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
12kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
17.5kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
10/0.22 kV, 0.8 kVA İç İhtiyaç Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
15/0.22 kV, 0.8 kVA İç İhtiyaç Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
30-36/0.22 kV, 0.8 kVA İç İhtiyaç Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
35kV, 3x95s/16 mm² YE3SV Ek Mufu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
15.8/0.4-0.231kV, 400 kVA Direğe Herm.Trafo, Alüminyum sargılı
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
35kV, 1x150s/25 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
35kV, 1x185s/25 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
35kV, 1x240s/25 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
35kV, 3x35s/16 mm² XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 1. Bölge
36kV, 500/5-5A Akım Trafosu