05.6.1.a-093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
05.6.1.a-093
Tanımı 11m/16, 2310 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı
Birimi Adet
Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül 1. Bölge

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir, Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km bedeli ödenecektir. b) Montaj: Santrfüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi. NOT: 1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca ödeme yapılır. 2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir. 3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez. 4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir. 5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez. 6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir. 7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Kitapta Takip Eden Pozlar

TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
Vibre Betonarme Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
KN/620-180, 420 kg/Ad Beton.OG D.ve N.Konsol (MYM=620000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
KN/620-200, 440 kg/Ad Beton.OG D.ve N.Konsol (MYM=620000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
18m/7, 4160 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
18m/8, 4200 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
15.8/0.4-0.231kV, 50 kVA Güç Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
15.8/0.4-0.231kV, 63 kVA Güç Trafosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
312 - 363 kVA AG Alternatör Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
364 - 450 kVA AG Alternatör Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
451 - 662 kVA AG Alternatör Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
663 - 883 kVA AG Alternatör Panosu
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
G 14/12, 606 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
G 25/20, 2310 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon Direkler
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
AD-6/1, 350 kg/Ad Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/15mm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
AD-6/2, 355 kg/Ad Betonarme Park ve Sokak Aydınlatma Direkleri (1mt/15mm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
11m/31, 3200 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
11m/32, 3210 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), Öngerilmeli
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
DAPT dw-TM Röle Pano Karkası
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
Tekrar Kapama Rölesi 24V DC
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 4x1.5 mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 4x2.5 mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
1kV, 4x4 mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (aynı toprak kanala ilave döşenen)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
T/250-500, 590 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=250000 kg.cm)
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] › 2. Bölge
T/250-520, 600 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=250000 kg.cm)