42.110.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
42.110.1111 (1502)
Tanımı C1 Derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı
Birimi nokta
Kurum İller Bankası
Fasikül Harita

Üye Ol

2021 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Canlı veya cansız örmeli veya çalı demetli eşik yapılması (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)(Aplikasyon dahil.)

Kitapta Takip Eden Pozlar

İller Bankası › Harita
C2 Derece nirengi noktalarının yer seçimi
İller Bankası › Harita
C1 Derece nirengi noktalarının yer seçimi
İller Bankası › Harita
C1, C2, C3 DERECE NİRENGİ İŞLERİ
İller Bankası › Harita
Bilgisayarın 1 saatlik çalışma bedeli
İller Bankası › Harita
4 alıcıdan oluşan GPS setinin 1 saatlik çalışma bedeli
İller Bankası › Harita
GPS değerlendirme programının 1 saatlik çalışma bedeli
İller Bankası › Harita
Nirengi dengeleme programının 1 saatlik çalışma bedeli
İller Bankası › Harita
Eski ve zemin işareti görülmeyen bir nirengi noktasının zemin altı sigortasının rasat ve hesabı ile aranması
İller Bankası › Harita
Elektro-optik mesafe ölçü aletinin 1 saatlik çalışma bedeli
İller Bankası › Harita
Zemine indirme tesis, ölçü ve hesabı (3 noktadan)
İller Bankası › Harita
Dizi nirengi nivelman noktası olarak kullanıldığında (Tesissiz)
İller Bankası › Harita
Dizi nirengi (Tesissiz - kotlu)
İller Bankası › Harita
Dizi nirengi (Tesissiz - kotsuz)
İller Bankası › Harita
Dizi nirengi (bronz) nivelman noktası olarak kullanıldığında
İller Bankası › Harita
Dizi nirengi (Bronz - kotlu)
İller Bankası › Harita
Dizi nirengi (Beton - kotsuz)
İller Bankası › Harita
Bir dizi nirengi noktası nivelman noktası olarak kullanılması (Beton)
İller Bankası › Harita
Dizi nirengi (Bronz tesisli; su kulesi, minare, bina vb.)
İller Bankası › Harita
Bir dizi nirengi (Beton - kotlu)
İller Bankası › Harita
Bir dizi nirenginin açı ve kenar ölçüsü çalışması
İller Bankası › Harita
Bir nirengi veya nivelman (beton) noktasının zemin tesisinin yapılması, röper ölçü ve krokisinin hazırlanması
İller Bankası › Harita
Bir nirengi veya nivelman noktasının zemin tesisi malzemesi
İller Bankası › Harita
Bir nirengi noktasının yer seçimi çalışması
İller Bankası › Harita
Bir pilyenin tesis işçiliği ve röper ölçü krokileri
İller Bankası › Harita
Koordinat dönüşümü hesabı (Nirengi, poligon ve detay noktası; verileri bilgisayar ortamına kayıtlı)