43.560.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
43.560.1417 (12.220417)
Tanımı Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 1,40 m) (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
Birimi Adet
Kurum İller Bankası
Fasikül Altyapı Tesisleri

Üye Ol

2024 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2024 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş; 1,50 x 1,50 x 1,40 m, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış, çıkış çapı 700 - 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Buhar kürlü prefabrik elemanlarla teşkil edilen muayene bacası kazı genişliklerine muayene bacası taban elemanına ait projede belirtilen boyutlar dışında en fazla 2,5 x 0,5 m çalışma payı ilave edilir. 2) Bu çalışma payına iksa kalınlığı dâhil değildir. 3) Uygulamada 1. maddede belirtilen ölçüden daha az genişlikte açılan temel kazı genişliği bedelinin ödenmesi fiili genişliğe göre yapılır.

Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
40.135.1417 08.158417 Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı Adet 1,000000
19.100.1002 03.501/1 Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti Saat 0,250000
10.100.1049 01.221 Borucu usta yardımcısı Saat 0,250000
10.100.1050 01.222 Borucu ustası Saat 0,250000
10.100.1057 01.406 Operatör yardımcısı Saat 0,250000
10.100.1060 01.409 Formen Saat 0,250000
10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,000000
Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)
Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)

Kitapta Takip Eden Pozlar

İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 700 - 800 mm taban elemanı kapağının baca üzerine yerleştirilmesi (C35/45 betonu ile imal edilen, font ızgaralı prefabrik betonarme kapak, font ızgara bedeli hariç)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
İMALAT İŞLERİ BORU BACA ELEMANLARIYLA İMALAT YAPILMASI B - PREFABRİK PARSEL VE MUAYENE BACALARININ TEŞKİLİ 3- Prefabrik Muayene Bacası Gövde Elemanlarıyla Muayene Bacası Teşkil Edilmesi (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Caontalı, Conta Bedeli Dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Prefabrik baca gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkili (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlıktest bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, buhar kürlü prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 1 birim)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Prefabrik Muayene Bacası Gövde Elemanlarıyla Muayene Bacası Teşkil Edilmesi (Sülfata Dayanıklı Çimentodan Yapılmış)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 11 birim)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 35 birim)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilen (dönüştürerek) çizim (hektarda 1 birim)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 11 birim)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 35 birim)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 1 birim)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 11 birim)
İller Bankası › Harita
Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 35 birim)
İller Bankası › Harita
Meskun olmayan sahalarda orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi (Mürekepleme dahil) (1 hektarda 1 birimden az sahalarda)