43.526.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
43.526.1142 (12.220212)
Tanımı Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil, donatı bedeli hariç)
Birimi m
Kurum İller Bankası
Fasikül Altyapı Tesisleri

Üye Ol

2023 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø600 - Ø1600 mm olan 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, boruların hendek içinde başlarının bağlanarak birleştirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanları bedelleri dahil, çelik hasır donatı bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, muflu betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen betonarme boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca dirsek, C parçası vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır. Not: Boruda kullanılması gereken donatı (çelik hasır) miktarı, işe ait sözleşme eki projesinden alınacak olup, 43.665.1011 poz nolu “Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içerisine yerleştirilmesi (Hasır çelik bedeli ve zayiatı dahil)” birim fiyat üzerinden ödenecektir.

Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
40.126.1142 08.158212 Çapı 800 mm, muflu betonarme boru m 1,005000
Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için
19.100.1002 03.501/1 Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti Saat 0,210000
Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için
19.100.1002 03.501/1 Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti Saat 0,021000
10.100.1049 01.221 Borucu usta yardımcısı Saat 0,210000
10.100.1050 01.222 Borucu ustası Saat 0,210000
10.100.1057 01.406 Operatör yardımcısı Saat 0,210000
10.100.1060 01.409 Formen Saat 0,210000
10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,880000
Boru başlarının sızdırmazlık tecrübe bedeli karşılığı, döşenmiş boru bedelinin %5'i
Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,05)

Kitapta Takip Eden Pozlar

İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil, donatı bedeli hariç)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil, donatı bedeli hariç)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tıp 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 280 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 315 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tıp 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 2200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 2400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 2600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 2800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dâhil)
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 355 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 400 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 125 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması(Boru döşenmesi bedeli hariç
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 140 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması(Boru döşenmesi bedeli hariç
İller Bankası › Altyapı Tesisleri
Çapı 160 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç