153-2215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No
153-2215
Tanımı (4.000.000 kcal/h) 4.650 kW, 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (Kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar
Birimi Adet
Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Üye Ol

2022 Yılı Güncel Birim Fiyatlarına Ulaşabileceğiniz Ürünler

OskaBulut BirimFiyatlar e-Hakediş
Tüm kurumların pozlarıyla OskaBulut platformunda Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız. Tüm kurumların 2019 yılı birim fiyatlarına MOBİL uygulamalarla ulaşmak için Tıklayınız.

Tüm kurumların pozlarıyla Yaklaşık Maliyet ve Hakediş düzenlemek için Tıklayınız.

Birim Fiyatları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12 Standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri idaresince onanmış, Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip kazanın imalat esnasında Standart şartlarında kontrol edildiğine dair "İmalat kontrol belgesi" eklenmiş olacak, Montaj ve işletmeye alınmasından sonra TS-4040 ve TS-4041 Standartlarına, 28.7.1993 tarih ve 21651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Not: 1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C' dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi 3- Kazanlar 5 atmosfer konstrüksiyon basıncına kadar (5 atü dahil) TS EN 12952–1, TS EN 12952–3'e uygun olarak yapılacak ve imalat kontrolü idaresince yapılacaktır. 4- Dikişsiz boru ile imal edilecek 6 atmosfer ve daha yukarı konstrüksiyon basınçlı kazanlar TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953'e uygun olarak yapılacak ve onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalat kontrolleri yapılarak alınacak imalat kontrol belgesi ile tevsik edilecektir. 5-Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır. 6- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülmesi fiyata dahildir.

Kitapta Takip Eden Pozlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
4.000 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
5.000 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
6.000 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
7.000 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
8.000 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
10.000 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
12.500 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
15.000 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
17.500 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
20.000 Kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (3000 kcal/h, 750 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (4000 kcal/h, 750 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (5000 kcal/h, 750 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (6000 kcal/h, 750 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (7000 kcal/h, 900 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (8000 kcal/h, 900 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (10000 kcal/h, 1500 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (12500 kcal/h, 1500 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (15000 kcal/h, 1500 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (3000 kcal/h, 750 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (4000 kcal/h, 750 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (5000 kcal/h, 750 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (6000 kcal/h, 750 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (7000 kcal/h, 900 m3/h)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı › Isıtma Sistemleri Tesisatı
Salon tipi sıcak hava cihazı (8000 kcal/h, 900 m3/h)