Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/6211
Tanımı   11 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (TİP-A)
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
12.38 0.00
2013
11.09 0.00
2012
10.23 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
11_   11.09  10.23                                      
9_                                             
7_                                             
6_                                             
4_                                             
2_                                          _2 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki -esaslar ve şartlar dâhilinde, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile 11 cm sıkışmış kalınlıkta sıcak karışım bitümlü temel tabakası yapılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın vasıtalara yüklenmesi, plent sahasındaki depo yerinde boşaltılması, depo yerinde taşıma kamyonlarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınarak boşaltılması, kurutulması, ısıtılması, elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya aktarılması, buhar jeneratörü için gerekli suyun iş başında temini, bitümlü malzemenin depo tankına aktarılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, kaplama yapılacak yol yüzeyinin ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması, bitümlü sıcak karışımın taşıma kamyonlarına yüklenmesi, taşıma kamyonlarının; sırası gelinceye kadar plentte ve serim yerinde bekletilmesi, finişerle beraber çalışarak karışımın elektronik duyargalı finişere boşaltılması, serilmesi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, tanzimi, geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma, agreganın plent sahasına taşınması, bitümlü malzemenin; bedeli, temin yerinden depo tankına kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, bitümlü sıcak karışımın iş başına taşınması, şehir içinde yapılan süpürme işlerinde tretuvar üzerine konulan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması. Ölçü: Not: (1) Bitümlü sıcak temel tabakası, projede belirtilen 11 cm kalınlıkta serilecektir. Yapılan 11 cm sıkışmış kalınlıktaki bitümlü sıcak temel tabakasının yerinde ölçülen metrekare cinsinden üst yüzey alanıdır. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6211’deki "11 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (Tip-A)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır. Kalınlık tolerans olarak + 1,1 cm kabul edilecek olup, tabaka kalınlığından fazla serilen kısmı için ödeme yapılmayacaktır. Serilen fazla kalınlıktan dolayı binder tabakasının kalınlığında herhangi bir eksiltme yapılmayacaktır. (2) Kullanılan karışımın hacmi (sıkışmış kalınlık x genişlik x uzunluk) ile 2,3 ton/m³ yoğunluğun çarpımından bulunan ağırlık kullanılan karışımın yola nakli Ödemesine, bu ağırlıktan iş yeri karışımı formülünde belirtilen bitümün ağırlığı düşüldükten sonra kalan ağırlık ise ocak taşının ocaktan konkasöre naklinin ödenmesinde esas alınır. (3) Bitümlü karışım içindeki agrega karışım oranlarının değişmesi veya ilave filler ve/veya kum gerekmesi halinde, herhangi bir ilave ödeme veya yeni fiyat yapılmaz. (4) Konkasör, plent sahasına kurulacak ve agreganın plente taşınması için ayrıca herhangi bir bedel Ödenmeyecektir. Ancak, plent sahasının yetersizliği nedeniyle, İdarenin yazılı izni ile konkasörün plent sahasının dışında kurulması halinde agreganın konkasörden plente kadar taşınması bedeli ayrıca ödenecektir. (5) Yüklenici, İdarece onaylanan karışım formülüne göre imalat yapmak zorunda olduğundan dizayn değişmesinden dolayı birim fiyatta herhangi bir değişiklik yapılmaz. (6) İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10.000 m'den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli: F = A x 1,25 x 0,00017 x K x karekök(M) - 0,00260 x K TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir. Bu formüldeki (karekök(M)), (K), (A) ve (Y), Poz 07.005/K’daki gibidir. (7) İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10.000 m'den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşıma bedeli: F = A x 1,25 x K x (0,0007 x M + 0,01) - 0,00260 x K TL/ton formülü İle hesaplanarak ödenir. Bu formüldeki (M), (K), (A) ve (Y), Poz 07.006/K’daki gibidir.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
KGM/6200-A Bitümlü Sıcak Temel Karışım Malzemelerinin Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-A) Ton 0.253000 
KGM/4378 Beton ve Her Nevi Asfalt Yolların Makine ile Süpürülmesi da 0.001000 
04.611/1A Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi) kg 0.200000 
KGM/4398 Distribütör Makinası ile Yapıştırma Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile) da 0.001000 
KGM/4440/M Büyük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan b Ton 0.253000 

 E-Posta
KGM/6211  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
11 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (TİP-A)
11 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A)
12 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (TİP-A)
12 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A)
12 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile) (TİP-A)
12 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A)
12 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Sert Taş ile) (TİP-A)
12 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Sert Taş ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A)
13 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (TİP-A)
13 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A)
14 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (TİP-A)
14 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Astarsız temel üzerine) (TİP-A)
14 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile) (TİP-A)
14 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A)
Bitümlü Sıcak Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Malzeme ile) (Tip-A) Ton
Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A) Ton
Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile) (TİP-A) Ton
Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A) Ton
Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Sert Taş ile) (TİP-A) Ton
Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Sert Taş ile) (Astarsız Temel Üzerine) (TİP-A) Ton
Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Ton
Asfalt Betonu Binder Tabakası Malzemelerinin Temini (Kırılmış ve Elenmiş Sert Taş ile) Ton
Asfalt Betonu Binder Tabakası Malzemelerinin Temini (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme ile) Ton
5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)
5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Sert Taş ile)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım