Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/5050/K
Tanımı   Trafik İşaretleme Malzemelerinin Temini, İşaretlemenin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması
Birimi km

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
359.31 0.00
2013
323.44 0.00
2012
298.28 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
323_   323.44  298.28                                      
270_                                             
216_                                             
162_                                             
108_                                             
54_                                          _48 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Trafik İşaretleri El Kitabına ve projesine göre, trafik işaretleme malzemelerinin temini, işaretlemenin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Düz siyah sacın, demir borunun ve boyanın bedeli, sacdan; projesine ve şartnamesine uygun olarak standart trafik işaret levhalarının ve direklerinin; yapılması, boyanması, işaret levhalarına sembol, bordür yapılması ve yazı yazılması, levha ve direklerin bakımının yapılması, trafik işaretleme ekibinin ve işaret levhalarının; çalışma mahalline taşınması, projesine ve şartnamesine uygun olarak işaret levhalarının yerine konulması, kontrol edilmesi, eğri olanlarının düzeltilmesi, kirlenmiş olanların temizlenmesi, eskimiş olanların yenileri ile değiştirilmesi, çalışma mahalline bağlı olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, çalışmanın bulunduğu mahalde her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve işin bitiminde geçici emniyet tedbirlerine ait tüm işaret levhalarının kaldırılması, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Düz siyah sacın ve demir borunun atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi. Ölçü: Yapılan trafik işaretlemesinin ölçülen kilometre cinsinden uzunluğudur. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5050/K’daki "Trafik İşaretleme Malzemelerinin Temini, İşaretlemenin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması" km birim fiyatı üzerinden yapılır

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
KGM/5020/K Trafik İşaretlemesinin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması km 1.000000 
KGM/5030/K Trafik İşaretlemesinin İçin Lüzumlu Her Türlü Malzemenin Temini km 1.000000 

 E-Posta
KGM/5050/K  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Trafik İşaretleme Malzemelerinin Temini, İşaretlemenin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması km
Trafik Emniyetinin Sinyalizasyon Tertibatı İle Sağlanması km
Prefabrik betonarme kar siperi imali (3 boşluklu plak + 1 dikme = 1 Ano) Ano
Prefabrik betonarme kar siperi imali (2 boşluklu plak + 1 dikme = 1 Ano) Ano
Prefabrik betonarme kar siperi montajı (3 boşluklu plak + 1 dikme = 1 Ano) Ano
Prefabrik betonarme kar siperi montajı (2 boşluklu plak + 1 dikme = 1 Ano) Ano
Prefabrik dik çit direği imali Adet
Prefabrik eğik çit direği imali Adet
Beton çit direğinin yerleştirilmesi Adet
Galvanizli borudan düz çit direği imali ve montajı Adet
Galvanizli kafes telden çit yapılması
1,5 x 2 m Ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m Boyunda kare profilden düz çit direği imali (1 pano + 1 direk = 1 Ano) Ano
1,5 x 2 m Ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m Boyunda kare profilden düz çit direği montajı (1 pano + 1 direk = 1 Ano) Ano
Her Kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması
Gabion tel kafes ile taş tahkimat yapılması (her ebatta)
Çelik ağlarla şev koruması yapılması
Çelik ağlarla yapılan şev koruması için tepe ankrajı tesis edilmesi Adet
Çelik ağlarla yapılan şev korumasu için topuk ve yüzey ankrajı tesis edilmesi Adet
Yol Bakım ve Onarımlarında Geçici Trafik İşaretlemesinin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması Gün
Yol Bakım ve Onarımlarında Geçici Trafik İşaretlemesi için Gerekli Her Türlü Malzemenin Temini Gün
Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti Saat
Standart trafik işaret levhası ve direğinin bakımının yapılması Adet
Trafik bilgi işaret levhası bakımının yapılması Adet
Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işaretlemesi için malzeme temini, İşaretleme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması Gn
Yol bakım ve onarımlarında trafik emniyetinin sinyalizasyon tertibatı ile sağlanması Gn
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım