Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/3400
Tanımı   Ocak taşından istifsiz köprü ve menfez tahkimatı
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
24.51 0.00
2013
22.01 0.00
2012
20.19 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
22_   22.01  20.19                                      
18_                                             
15_                                             
11_                                             
7_                                             
4_                                          _3 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından en az % 50'si 500 kg'dan büyük taşlarla istifsiz köprü ve menfez tahkimatı ile projesi itibarıyla köprü ve menfez tahkimatına uyan yol dolgu eteği tahkimatı yapılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Taşın; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşların hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine plan ve projelerde gösterilen eğim ve kotlara uygun olarak doldurulması, yayılması ve serilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Taşın iş yerine taşınması, tahkimat temel veya tabanında yapılan kazı işleri. Ölçü: Proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3400’deki "Ocak Taşından İstifsiz Köprü ve Menfez Tahkimatı {% 50'si 500 kg'dan büyük taşlarla)" m5 birim fiyatı üzerinden yapılır.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
KGM/08.021/K El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, me 1.000000 
Yapılması karşılığı:  
01.013 Duvarcı ustası Saat 0.750000 
03.501 Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) Saat 0.066000 
Not:  
1-Bu fiyata inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile boşaltma dahildir.  
2-Bu birim fiyat projesi itibariyle köprü ve menfez tahkimat ına uyan yol imla eteğinin korunmasına ait tahkimat içinde uygulanır  

 E-Posta
KGM/3400  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Ocak taşından istifsiz köprü ve menfez tahkimatı
Kazı taşından istifsiz köprü ve menfez tahkimatı
Ocak taşından istifli köprü ve menfez tahkimatı
Kazı taşından istifli köprü ve menfez tahkimatı
50 cm kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere
50 cm kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere
50 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere
50 cm kalınlıkta kazı taşı ile harçlı pere
Betondan mamul dolu bloklarla her boy. kuru pere yapılması
Betondan mamul dolu bloklarla her boy. harçlı pere yapılması
150 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi m
200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi m
200 mm'lik PVC drenaj borusu temini ve döşenmesi m
Drenaj borusu döşenmesi m
Kanaviçeli tecrit
Bitümlü maddeler (soğuk asfalt ve benzerleri) ile tecrit
Traktörle toprağın 20-25 cm derinliğinde sürülmesi da
Çim saha tanziminde toprağın el ile tırmıklanması Ar
Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde yapılan çim saha tanziminde toprağın el ile tırmıklanması
Yolların orta refüjlerinde yapılan çim saha hazırlamak için yumuşak toprağın 20-25 cm derinliğinde bellenmesi Ar
Orta refüjlerde yumuşak toprağın 20-25 cm derinliğinde bellenmesi
Sert toprağın 20-25 cm derinliğinde bellenmesi Ar
Yolların orta refüjlerinde yapılan çim saha hazırlamak için sert toprağın 20-25 cm derinliğinde bellenmesi
Toprağın çapalanması ve satıhların el ile düzeltilmesi Ar
Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde toprağın çapalanması ve satıhların el ile düzeltilmesi
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım