Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/23.014/K
Tanımı   Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)
Birimi Ton

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
2,324.80 0.00
2013
2,105.41 0.00
2012
2,289.11 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
2289_   2105.41  2289.11                                      
1908_                                             
1526_                                             
1145_                                             
763_                                             
382_                                          _338 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ince nervürlü çeliğin bedeli ve işlenerek yerine konulması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: İnce nervürlü çeliğin; bedeli, projesine göre işlenmesi (doğrultulması, kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi vb.), her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konulması, projelerde gösterilmeyen ek payları, çap ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar, bağ teli, her türlü zayiat, beton dökme esnasında projede gösterilen demir aralıklarının muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: İnce nervürlü çeliğin; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi. Ölçü: İnşaatın bünyesine girmiş olan ince nervürlü çeliğin kroşeler dâhil projede gösterilen uzunluklar üzerinden hesaplanan ton cinsinden nazari ağırlığıdır. Projelerde gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz. Betonarme demirlerinin nazari ağırlıklarının hesabında muhtelif çapta demirlerin aşağıdaki cetvelde gösterilen 1 metre boyundaki ağırlıkları kullanılacaktır. Tartı suretiyle ağırlık tespiti bahis konusu olamaz. Çap (mm) Kg/m 6 0,222 8 0,395 10 0,617 12 0,888 Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.014/K’daki "Betonarme İçin 0 8 - 0 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye hariç)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:  
04.253 Beton çelik çubugu, nervürlü Ø8 - Ø12mm (S420, B420B-C, B500B-C) kg 1070.000000 
Yapılması:  
01.019 Soğuk demirci ustası Saat 30.000000 
01.219 Soğuk demirci usta yardımcısı Saat 45.000000 
01.501 Düz işçi Saat 25.000000 
İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşatlma:  
03.521 Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti Saat 0.150000 
01.501 Düz işçi Saat 1.200000 

 E-Posta
KGM/23.014/K  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) Ton
Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) Ton
Profilli Demir ve Saclarla 'Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar' İşçiliği (Malzeme Dâhil) (Nakliye Hariç) Ton
Sacdan Yüksek Gövdeli I Kiriş İmali ve Yerine Konulması (Boyama Dâhil) Ton
Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (Boyama ve Nakliye Hariç) Ton
Hasır Çelikten İksa Yapılması (Malzeme Dâhil) (Nakliye Hariç) kg
Yüksek Vasıflı Çelikten Özel Dökümlü Köprü Mesnedinin Temini ve Yerine Konulması kg
Yüksek Vasıflı Çelikten Özel Dökümlü Köprü Mesnedinin Temini ve Yerine Konulması (Mesnet idarece verilecektir) kg
Menfez - Köprülerde Bakır Levha İşleri kg
Menfez - Köprülerde Galvanizli Sac Levha İşleri kg
Menfez - Köprülerde Kurşun Levha İşleri kg
Fonttan; Izgara, Kapak, Garguy Yapılması kg
Her cins ve klastaki zeminin röprizi ve kullanılması
Heyelan eden her cins ve klastaki zeminin kazılması ve kullanılması
Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması
Demir İmalatın İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması
Çimento Badana
Katran Badana
Her cins ve klastaki zeminde reglaj km.
Şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo)
Refüşlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo)
Şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (mevcut bitkisel oprak kazısından)
Yivli Karo Siman Kaplama (Tesviye Betonsuz)
Yivli Karo Siman Kaplama (Tesviye Betonlu)
Renkli ve yivli karo siman kaplama (tesviye betonsuz)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım