Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/23.002/K-6
Tanımı   Boyuna ve Enine Önçekim, Öngerme Çeliğinin (Tel, Demet, Çubuk) Yerlerine Konulması, Gerilmesi, Gevşetilmesi ve Kesilmesi İşçiliği
Birimi Ton

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
6,416.99 0.00
2013
5,509.16 0.00
2012
5,234.30 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
5509_   5509.16  5234.30                                      
4591_                                             
3673_                                             
2755_                                             
1836_                                             
918_                                          _826 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, önçekim, öngerme çeliğinin yerlerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi işçiliği. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Kablo öngerme makinesinin temini, çelik ankraj plağı ve kavrama çenelerinin temini, taşınması ve yerlerine yerleştirilmesi, tel, çubuk veya demet halindeki öngerme çeliğinin işlenmesi, doğrultulması, kesilmesi, temizlenmesi, beton kalıbının içine yerleştirilmesi (Projelerde gösterilmeyen ek paylan, çap ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan her türlü fazlalıklar vb. her türlü zayiat), gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi, beton dökümü esnasında tel, çubuk veya demetin yörüngelerinin muhafazası için gerektiğinde mesnetlerin ve ankrajlarının yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Öngerme çeliğinin; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi. Ölçü: Projede gösterilen uzunlukları ile aşağıda verilen nazari ağırlıklarının çarpılması suretiyle bulunan ton cinsinden ağırlığıdır. Projede gösterilmeyen ekler ile projede gösterilse bile gergi ilave uzunlukları hesaba katılmaz. Özel çeliğin ödemeye esas ağırlıklarının hesabında; muhtelif çapta çeliklerin aşağıdaki cetvelde gösterilen 1 metre boyundaki nazari ağırlıkları kullanılacaktır. Tartı suretiyle ağırlık tespiti söz konusu olamaz. Demet Ağırlıkları Demet Ağırlıkları Tel Ağırlıkları (TİD 250 K) (TİD 270 K) Çap (mm) Kg/m Çap (inch) Kg/m Çap (inch) Kg/m 2 0,0246 1/4 0,182 3/8 0,4315 2,65 0,0460 5/16 0,293 7/16 0,5800 3 0,0590 3/8 0,405 1/2 0,7740 3,25 0,0692 7/16 0,546 0,600 1,1010 4 0,1049 1/2 0,729 0,700 1,5330 5 0,1539 0,600 1,097 6 0,2210 0,700 1,533 7 0,3017 8 0,3940 9 0,4987 10 0,6157 11 0,7450 12 0,8866 Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.002/K-6’daki "Boyuna ve Enine Önçekim, Öngerme Çeliğinin (Tel, Demet, Çubuk) Yerlerine Konulması, Gerilmesi, Gevşetilmesi ve Kesilmesi İşçiliği" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:  
04.254/2 Ø80-100 mm çelik (DIN c 35) kg 45.000000 
Yapılması ve Yerine Konulması:  
01.409 Formen Saat 30.000000 
01.502 Erbab işçi Saat 60.000000 
01.501 Düz işçi Saat 120.000000 
İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:  
03.521 Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti Saat 0.150000 
01.501 Düz işçi Saat 1.200000 
Gerilmesi, Gevşetilmesi ve Kesilmesi karşılığı:  
KGM/03.572/3-B Önçekim öngermeli betonlarda kablo germe makinasının 1 satlik ücreti Saat 20.000000 
01.502 Erbab işçi Saat 60.000000 
01.409 Formen Saat 20.000000 

 E-Posta
KGM/23.002/K-6  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Boyuna ve Enine Önçekim, Öngerme Çeliğinin (Tel, Demet, Çubuk) Yerlerine Konulması, Gerilmesi, Gevşetilmesi ve Kesilmesi İşçiliği Ton
20 mm Çapında Yuvarlak Demirlerin 25 cm Uzunlukta Bindirmeli Olarak Kaynakla Eklenmesi, 20 mm Çapındaki Ankraj Demirinin Ucuna ve 32 mm'lik Yuvarlak Demirin İçine Diş Açılarak Montajının Yapılması Adet
Betonarme İçin Ø 28 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi Adet
Betonarme İçin Ø 28 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi Adet
Betonarme İçin Ø 32 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi (Manşon İdareden) Adet
Betonarme İçin Ø 30 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi Adet
Betonarme İçin Ø 32 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi (Manşon İdareden) Adet
Betonarme İçin Ø 32 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi Adet
Betonarme İçin Ø 36 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi (Manşon İdareden) Adet
Betonarme İçin Ø 36 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi Adet
Betonarme İçin Ø 40 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi (Manşon idareden) Adet
Betonarme İçin Ø 40 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi Adet
Betonarme İçin Ø 50 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi (Manşon İdareden) Adet
Betonarme İçin Ø 50 mm'lik Yuvarlak Demirin Manşonla Eklenmesi Adet
Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (Nakliye Hariç) 1,500 - 3,000 kg/m² (3,000 kg/m²Dâhil) Ton
Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (Nakliye Hariç) 3,001 - 10,000 kg/m² (10,000 kg/m²Dâhil) Ton
Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) Ton
Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) Ton
Profilli Demir ve Saclarla 'Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar' İşçiliği (Malzeme Dâhil) (Nakliye Hariç) Ton
Sacdan Yüksek Gövdeli I Kiriş İmali ve Yerine Konulması (Boyama Dâhil) Ton
Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (Boyama ve Nakliye Hariç) Ton
Hasır Çelikten İksa Yapılması (Malzeme Dâhil) (Nakliye Hariç) kg
Yüksek Vasıflı Çelikten Özel Dökümlü Köprü Mesnedinin Temini ve Yerine Konulması kg
Yüksek Vasıflı Çelikten Özel Dökümlü Köprü Mesnedinin Temini ve Yerine Konulması (Mesnet idarece verilecektir) kg
Menfez - Köprülerde Bakır Levha İşleri kg
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım