Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/21.051
Tanımı   Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçin Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç)
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
8.65 0.00
2013
8.15 0.00
2012
7.71 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
8_   8.15  7.71                                      
7_                                             
5_                                             
4_                                             
3_                                             
1_                                          _1 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, göz açıklığı 6 m ve daha küçük beton ve/veya betonarme menfezlerde döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri yapılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: İskele projesinin hazırlanması ve onaylanması, ahşap iskele yapılması için gerekli ahşap, çivi, bulon, lama ve kancaların iş başında temini, kuruda ve/veya su içinde gerekli geçici iş ve servis iskelesi ile taşıyıcı iskelenin yapılması, beton dökümü esnasında iskelede meydana gelebilecek çöküntüleri düzeltmek için iskelenin altında işin önemine göre veren veya sert ağaçtan kama konulması, uygun bir şekilde iskelenin sökülebilmesi için kama, kum kutuları vb. indirme tesisatı ile donatılması, iş bittikten sonra iskelenin sökülmesi, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur. Ölçü: İskele inşaatına başlanması fiilen mümkün olduğu tarihte, yüklenici ve yapı denetim görevlisi tarafından birlikte çıkarılacak olan güzergah eksenine ait boyuna kesit esas olmak üzere: (1) Bir veya birden fazla açıklıklı kirişli menfezlerde, boylama kirişlerinin alt yüzleri, bir veya birden fazla açıklıklı plak menfezlerde ise plağın veya plak nervürlerinin alt yüzü ile o açıklığa ait ayakların iç yüzü (çıkmalı kısımlar için kenar ayağın çıkmalı kısmındaki yüzü ile çıkmalı kısmın sonunda inen düşey yüz) ve açıklık altına isabet eden tabii zemin, dere tabanı veya imalat üst yüzü arasında kalan boyuna kesit alanının; menfez bordürlerinin dış yüzleri arasının güzergah eksenine dik olarak ölçülen mesafesi ile çarpılması suretiyle, (2) Kemer menfezlerde kemerin dik kesitinin kemer ve varsa ayaklarının iç yüzü ile tabii zemin, dere tabanı veya imalat üst yüzü arasında kalan alanın, kemerin anahtardaki dış yüzleri arasındaki mesafe ile çarpılması suretiyle, (3) Kutu menfezlerde menfezin dik kesitinin, menfezin alt yüzü, bitişik perdelerin iç yüzü ile radye üstü arasında kalan alanın, menfez dış yüzleri arasındaki mesafe ile çarpılması suretiyle, bulunan metreküp cinsinden taşıyıcı iskele boşluk hacmidir. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.051’deki "Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçin Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: (1) İskele boşluğu hesabına esas teşkil eden kati profil ve İdarece gerekli görülmesi halinde tasdikli iskele projesi bulunmadıkça iskele bedeli verilmez. (2) Her türlü ayak ve kolonlarda enine doğrultudaki boşluklar ve kiriş, plak veya plak nervürü altından döşeme üstüne kadar olan boşluklar iskele hacmine dâhil edilmez ve bir bedel ödenmez.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:  
04.152 Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 0.004600 
04.275 Buldog kör bulon kg 0.060000 
04.279 İşlenmiş küçük demirler muhtelif kg 0.030000 
04.270 Çiviler (TS 155) kg 0.050000 
Yapılması:  
01.017 Dülger ustası Saat 0.320000 
01.501 Düz işçi Saat 0.120000 
Sökülmesi:  
01.017 Dülger ustası Saat 0.100000 
01.501 Düz işçi Saat 0.060000 
İskelenin istinad edeceği zeminde ilaveten yapılacak (kazık, beton veya kagir mesnetler gibi) inşaat ile iş iskelesi ve servis iskelesi bedelleri karş  
Not:  
1- Yukarıda ''%..........A'' yerine, ihale öncesi belirlenen, metraj cetvelinde bu poz için yazılmış değer konulacaktır.  
2- Düz işçi saatine malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması dahildir.  

 E-Posta
KGM/21.051  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçin Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç)
Menfezlerde 6 m'den büyükgöz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (kompozit menfezler hariç)
Köprülerde Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç)
Tünel İskelesi (Serbest Açıklığı 10 m ve Daha Küçük)
Tünelde İş İskelesi Yapılması Adet
Tünel İskelesi (Serbest Açıklığı 10 m'den Büyük)
Ahşap Menfez ve Köprülerde Döşeme, Baskı Kirişi, İzlik ve Korkuluk
Ahşap Menfez ve Köprülerde Kiriş, Başlık ve Diğer Bağlantılar
Çam Kerestesinden 2 veya 3 katlı, Kamalı, Dişli, Tokmaklı Kirişler
Her Tip Ahşap Kafes Kiriş
Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması
Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması
Dolgu altlarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması
Her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması
Her cins küskülüğün sulanması ve sıkıştırılması
Her cins kayanın sıkıştırılması
Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması
Her cins toprağın kazılması ve kullanılması
Her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması
Yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması
Sert kayanın kazılması ve kullanılması
Çok sert kayanın kazılması ve kullanılması
Ağaç kesme (her çapta) Adet
Ağaç kökü sökme (her çapta) Adet
Betonarme İçin Ø 6 - Ø 12 mm'lik Yuvarlak Demir Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) Ton
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım