Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/2014
Tanımı   Tünelde 26 mm Çapında Sn Tipi Kaya Bulonu Tesis Edilmesi
Birimi m

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
34.51 0.00
2013
30.13 0.00
2012
30.16 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
30_   30.13  30.16                                      
25_                                             
20_                                             
15_                                             
10_                                             
5_                                          _5 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare ve/veya Mühendisin talimatına uygun olarak her kesit ve uzunluktaki tünelde 26 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesi. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Gerekli makine ve ekipmanın iş yerinde temini, iş iskelesi ve çalışma platformlarının; yapılması, iş sonunda sökülmesi, taşınması, her yükseklik ve her zemin sınıfında kuruda ve su içinde uygun çap, açı ve uzunluktaki deliklerin; açılması, basınçlı hava veya su ile temizlenmesi ve ankraj zamanına kadar korunması, KTŞ'de tanımlanan nervürlü çelikten yapılmış istenilen boydaki kaya bulonlarının ve aksesuarlarının temini (ankraj plakaları, rondela ve somunlar, manşon, enjeksiyon ve havalandırma hortumları, enjeksiyonu yapılıp prizini alana kadar bulonların yerinden oynamaması için tespit malzemeleri ve enjeksiyonun ankraj deliğinden akmaması için gerekli sızdırmazlık malzemeleri vb.), suyun iş başında temini, depolanması, enjeksiyon için çimento şerbetinin hazırlanması, temizlenmiş deliklere önce istenilen kıvamdaki çimento şerbetinin enjekte edilmesi, sonra bulonların ve ankraj parçalarının yerleştirilmesi veya önce bulon yerleştirilip gerekli sızdırmazlığı sağladıktan sonra çimento enjeksiyonu yapılması, gerektiğinde bulonların eklenmesi, ankraj temin edildikten ve yeterli priz elde edildikten sonra nervürlü çelik ile birlikte veya doğrudan doğruya başlık plakası, somun ve diğer gerekli aksesuarlarının yerine konulması, torkmetre ile sıkılması ve çekme testlerinin yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. . Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: İnşaat bünyesine giren çimentonun bedeli, nervürlü çeliğin ve çimentonun; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi. Ölçü: Projesinde gösterilen İdare ve/veya Mühendis onayı ile yerine konulan 26 mm çapında SN tipi kaya bulonunun, sayı ve boyları tutanakla tespit edilerek hesaplanan metre cinsinden uzunluğudur. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2014’deki "Tünelde 26 mm Çapında SN Tipi Kaya Bulonu Tesis Edilmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme (Çimento ayrıca ödenecektir)  
04.254 Beton çelik çubugu, nervürlü Ø14 - Ø32mm (S420, B420B-C, B500B-C) kg 4.877000 
Makine:  
KGM/03.592 Jumbo'nun 1 saatlik ücreti Saat 0.060000 
KGM/03.517/2 Enjeksiyon makinası'nın 1 saatlik ücreti Saat 0.002500 
03.517/1 Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti Saat 0.006700 
İşçilik:  
KGM/10.021/K Her dozda enjeksiyon için çimento şerbeti hazırlanması 0.003710 
Ön hazırlık, delik delme, delik temizlenmesi, bulon yerleştirme, enjeksiyon yapılması, başlık plakaları takılması ve somun sıkılması karşılığı:  
01.409 Formen Saat 0.097500 
01.502 Erbab işçi Saat 0.132500 
01.501 Düz işçi Saat 0.013300 

 E-Posta
KGM/2014  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Tünelde 26 mm Çapında Sn Tipi Kaya Bulonu Tesis Edilmesi m
Tünelde 26 mm çapında PG tipi kaya bulonu tesis edilmesi m
Tünelde 28 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesi m
Tünelde 28 mm çapında PG tipi kaya bulonu tesis edilmesi m
IBO bulonu tesis edilmesi m
Tünelde 32 mm çapında PG tipi kaya bulonu tesis edilmesi m
Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılması Ton
Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve membran ile)
Tünel nihai beton kaplaması yapılması (30X1/ mm² lik demirsiz beton ile)
Tünel nihai beton kaplaması yapılması (30X1/ mm² lik demirsiz beton ile)
Tünelde 32 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesi m
Tünelde Umbralla Arch Metodu ile Süren Yapılması m
Tünelde 3" çapında Umbralla Arch Metodu ile Süren Yapılması m
Tünelde 4" çapında Umbralla Arch Metodu ile Süren Yapılması m
Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp
Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı
Rendeli, Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı
Eğri Yüzeyli Kargir İnşaat Kalıbı
Prekast Elemanlar için 1 m² Çelik Kalıp Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve yağlanması işçiliği hariç)
Prefabrik I Kiriş için 1 m² Çelik Kalıp Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve yağlanması işçiliği hariç)
Menfezlerde Düz Yüzeyli, Rendeli Beton ve Betonarme Kalıbı
Köprülerde Düz Yüzeyli, Rendeli ve Lamba Zıvanalı Beton ve Betonarme Kalıbı
Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçin Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç)
Menfezlerde 6 m'den büyükgöz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (kompozit menfezler hariç)
Köprülerde Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım