Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/19.022/K
Tanımı   Köprülerde Polimer Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı Yapılması
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
22.04 0.00
2013
19.91 0.00
2012
17.93 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
20_   19.91                                         
17_      17.93                                      
13_                                             
10_                                             
7_                                             
3_                                          _3 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Gerekli makine ve teçhizatın; iş yerinde temini, montajı, demontajı, yalıtım uygulaması için gerekli malzeme ile yakıt, elektrik enerjisi, bitüm ve her türlü malzemenin iş başında temini, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, yüzeyin temizlenmesi ve hazırlanması, astar uygulanması, yalıtım yapılan yüzeyin üstü kaplanıncaya kadar gerekli koruma tedbirinin alınması, her türlü malzeme zayiatı ve bindirmeler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur. Ölçü: Yalıtım yapılan yüzeyin ölçülen metrekare cinsinden alanıdır. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/19.022/K’daki "Köprülerde Polimer Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: Her türlü malzeme zayiatı ve bindirmeler (uygulama projesinde gösterilse dahi) birim fiyata dâhil olup, ne suretle olursa olsun bunlar için ayrıca bir bedel ödenmez.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:  
04.626/02A01 4 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı örtüler (-10 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.1000/800 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %40, eni 1.150000 
04.611/1D Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CSS-1 Tipi) kg 0.400000 
04.107/1 Likit petrol gazı (LPG) kg 0.400000 
İşçilik:  
01.010 Yalıtımcı ustası Saat 0.250000 
01.210 Yalıtımcı usta yardımcısı Saat 0.250000 
İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:  
01.501 Düz işçi Saat 0.100000 

 E-Posta
KGM/19.022/K  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Köprülerde Polimer Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı Yapılması
Lastik Tekerlekli Traktörün 1 Saatlik Ücreti (Takriben 45 HP gücünde) Saat
1 Saatlik plentmiks karışım imaline mahsus agrega silosunun (Besleyicinin) ücreti (4 bölmeli, saatte ortalama 100 ton agrega verimli) Saat
1 Saatlik plentmiks karışım imaline mahsus agrega silosunun (Besleyicisinin) ücreti (4 bölmeli, ortalama 50 ton/saat verimli) Saat
1 Saatlik plentmiks karışım imaline mahsus küçük eleme tesisinin (Konveyör ve eleklerin) ücreti (Saatte ortalama 40 ton kapasiteli) Saat
1 Saatlik plentmiks karışım imaline mahsus büyük eleme tesisinin (Konveyör ve eleklerin) ücreti (Saatte ortalama 100 ton kapasiteli) Saat
1 Saatlik treyler distribütör makinasının ücreti (500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş) Saat
1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş) Saat
1 Saatlik plentmiks soğuk karışımlar için küçük kurtuma makinasının ücreti (Mak. 75C) (Takriben 60-80 HP gücünde, saatte ortalama 40 ton kapasiteli, asfalt kurutma kazanı) Saat
1 Saatlik plentmiks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinasının ücreti (Mak. 175C) (Takriben 60-80 HP gücünde, saatte ortalama 40 ton kapasiteli, asfalt kurutma kazanı) Saat
1 Saatlik plentmiks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinasının ücreti (Mak 75 C) (Takriben 100-120 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli, asfalt kurutma kazanı) Saat
1 Saatlik plentmiks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinasının ücreti (Mak. 175C) (Takriben 100-120 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli, asfalt kurutma kazanı) Saat
1 Günlük asfalt tankının ücreti (40 tonluk, ısıtma tertibatlı) Gün
1 Günlük su tankının ücreti (40 m³ hacminde) Gün
Özel Asfalt Tankının 1 Günlük ücreti (40 Tonluk, ısıtma ve Karıştırma tertibatlı) Gün
1 Saatlik süpürge makinasının ücreti (9 feet'lik, motorsuz çekilir tip, döner tamburlu) Saat
1 Saatlik mıcır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli) Saat
1 Saatlik rodmikser makinasının ücreti (Takriben 100 HP gücünde saatte ortalama 50 m³ kapasiteli) Saat
1 Saatlik pulvomikser makinasının ücreti (Takriben 50 HP gücünde, saatte ortalama 25 m³ kapasiteli, püskürtmesiz, çekilir tip) Saat
1 Saatlik plentmiks soğuk karışımlar için çekilir tip (DRYERMİKSER) makinasının ücreti (Mak. 75 C) (Takriben 22 HP gücünde, saatte ortalama 5 ton kapasiteli, kurutucu ve karıştırıcı) Saat
1 Saatlik plentmiks sıcak karışımlar için çekilir tip mixalı (DRYERMİKSER) makinasının ücreti (Max 175 C) (Takriben 22 HP gücünde, saatte ortalama 5 ton kapasiteli, kurutucu ve karıştırıcı) Saat
1 Saatlik küçük karıştırma (Plentmiks karışımlar için sıcak tip küçük mikser) makinasının ücreti (Takriben 60-80 HP gücünde, saatte ortalama 40 ton kapasiteli) Saat
1 Saatlik büyük karıştırma (Plentmiks karışımlar için sıcak tip büyük mikser) makinasının ücreti (Takriben 110 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli) Saat
1 Saatlik plentmiks karışımlar için küçük finişer makinasının ücreti (Takriben 30-50 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaklama" tertibatlı, paletli veya lastik te Saat
1 Saatlik plentmiks karışımlar için büyük finişer makinasının ücreti (Takriben 80-100 HP gücünde, saatte ortalama 200 ton kapasiteli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaklama" tertibatlı, paletli veya lastik t Saat
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım