Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/16.139/K
Tanımı   Prefabrik Drenaj Bacası Yapılması ve Yerine Konulması
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
296.03 0.00
2013
263.16 0.00
2012
247.13 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
263_   263.16  247.13                                      
219_                                             
175_                                             
132_                                             
88_                                             
44_                                          _39 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, prefabrik drenaj bacası yapılması ve yerine konulması (Beton santrali ve kırmataş ile). Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: İdarenin onay verdiği fabrika ve/veya tesislerde prefabrik drenaj bacası imali için, gerekli platform ve setlerin hazırlanması, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; hazırlanması, gerektiğinde yıkanması, depolanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda tartılarak beton santraline verilmesi, gerekli suyun temini, yapılacak laboratuvar deneyleri ve granülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetlerde, ağırlık esasına göre çimento, su, katkı maddesi ve agrega ile birlikte beton tesisinde karıştırılarak beton imali, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak kalıp içine konulması, iç ve dış vibratörle sıkıştırılması ve düzeltilmesi, betonun kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vb. nin sökülmesi, beton santrali, vibratör, buhar jeneratörü vb. makinelerin temini, nakli ve işletilmesi, beton üzerinde gerekli deneylerin yapılması, inşaat alanındaki yatay, düşey taşınması ve yerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: İnşaat bünyesine giren demir ve çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve demir işçiliği, taşın konkasöre, kırmataş agreganın beton santraline taşınması, kullanılması halinde katkı maddesinin temini, prefabrik drenaj bacasının imal yerinden iş başına taşınması. Ölçü: Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.139/K’daki "Prefabrik Drenaj Bacası Yapılması ve Yerine Konulması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: (1) Betona gömülü teçhizatın işgal ettiği hacim beton hacminden düşülmez. (2) Enkesitleri 6 cm²'den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez ve çıkarılmaz.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
KGM/21.035/K-5 Prekast Elemanlar için 1 m² Çelik Kalıp Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve yağlanması işçiliği hariç) 10.000000 
KGM/1924 1 Saatlik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birl Saat 0.240000 
Kalıbın kurulması, sökülmesi, istifi, temizlenmesi, yağlanması ve kaldırılması karşılığı:  
03.521 Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti Saat 0.050000 
01.502 Erbab işçi Saat 0.250000 
01.501 Düz işçi Saat 0.500000 
İmalatın yatay, düşey taşınması ve istifi karşılığı:  
03.504 210 HP'lik Ekskavatörün 1 saatlik ücreti Saat 0.140000 
01.501 Düz işçi Saat 0.280000 
Bölüm Toplamı  
Fabrika ve tesis giderleri karşılığı: % 10 A= (T*0,1)  
 
KGM/16.023/K-1 Her Dozda Demirli Beton (Beton Santrali iile) (Kırmataş ile) 1.000000 
Taşıtlardan indirilmesi ve yerine konulması karşılığı:  
03.504 210 HP'lik Ekskavatörün 1 saatlik ücreti Saat 0.400000 
01.501 Düz işçi Saat 1.000000 
01.502 Erbab işçi Saat 0.800000 
01.409 Formen Saat 0.400000 

 E-Posta
KGM/16.139/K  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Prefabrik Drenaj Bacası Yapılması ve Yerine Konulması
Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanlarının İmali ve Yerine Konulması (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanlarının İmali ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Prefabrik Drenaj Bacası Yapılması ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)
Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması
Toprakarme için Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Toprakarme için Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Püskürtme Betonu (Shotcrete) Yapılması Ton
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Duvar
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı ile)
Kazı Taşı İle Kuru Moloz Duvar
Kazı Taşı ile Moloz Taş İnşaat
Ocak Taşı ile Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)
Kazı Taşı ile Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)
Ocak Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş İnşaat
Kazı Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş İnşaat
Ocak taşı ile çaplanmış moloz taş kemer inşaatı (Kalıp hariç)
Kazı Taşı ile Çaplanmış Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)
Ocak Taşı ile Kaba Yonu Taş İnşaat
Ocak Taşı ile Özel Kaba Yonu Taş İnşaat (Kemer veya Projesinde Özelliği Belirtilmiş İnşaatta)
Ocak Taşı ile İnce Yonu Taş İnşaat
Ocak Taşı ile Özel Kaba Yonu Taş İnşaat (Kemer veya Projesinde Özelliği Belirtilmiş İnşaatta)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım