Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/16.133/K-H
Tanımı   Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile)
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
296.26 0.00
2013
258.71 0.00
2012
245.16 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
259_   258.71  245.16                                      
216_                                             
172_                                             
129_                                             
86_                                             
43_                                          _39 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, kutu menfezlerde kuruda veya suda C 25/30 sınıfında hazır beton harcı ile demirli beton yapılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Suyun, gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin ve kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda hazırlanan C 25/30 sınıfında hazır betonun; iş başında temini, inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alınması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması, laboratuvar hizmetleri, kalıp ve takviyelerinin sökülmesi, çalışma güçlüğü ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: İnşaat bünyesine giren demirin; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve taşıyıcı iskele bedeli (her türlü ayak, kolon, istinat duvarı ve perde gibi imalatın kalıp iskeleleri hariç), manşon ve manşon işçiliği bedelleri. Ölçü: Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.132/K-H’daki "Kutu Menfezlerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı İle)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: (1) Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır. (2) Temel kazısı, betonarme keson kullanılmak suretiyle yapılırsa keson hacmi, beton hacmine dâhil edilmez. (3) Beton hacminden garguy tertibatı ve derz dolgularından dolayı bir eksiltme yapılmaz. (4) Enkesitleri 6 cm²,den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez ve çıkarılmaz. (5) Betona gömülü ahşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri beton hacminden çıkarılır. (6) 1 m³ beton içindeki gerek statik ve gerekse inşai bakımdan konan betonarme demir miktarı 20 kg'dan az olursa, bu betonlar da (Dozajı ne olursa olsun) demirsiz beton olarak ödenecektir.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
04.042/05 C 25/30 beton harcı 1.000000 
04.031 Su 0.400000 
01.015 Betoncu ustası Saat 0.180000 
01.501 Düz işçi Saat 0.360000 
03.527 Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti Saat 0.060000 
KGM/21.042 Köprülerde Düz Yüzeyli, Rendeli ve Lamba Zıvanalı Beton ve Betonarme Kalıbı 3.000000 

 E-Posta
KGM/16.133/K-H  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile)
Plak ve Kompozit Köprülerin Tabliyelerinde, Betornarme Kazıkta, Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton
Plak ve Kompozit Köprülerin Tabliyelerinde, Betonarme Kazıkta, Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile)
Prefabrik Kirişlerin Yerlerine Konulması Ton
Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton
Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 40/50 Hazır Beton Harcı ile)
Prefabrik Menfez Yapılması ve Yerine Konulması
Prefabrik Menfez Yapılması ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)
Prefabrik Drenaj Bacası Yapılması ve Yerine Konulması
Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanlarının İmali ve Yerine Konulması (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanlarının İmali ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Prefabrik Drenaj Bacası Yapılması ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)
Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması
Toprakarme için Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Toprakarme için Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Prekast Cephe Panelleri Yapılması ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)
Püskürtme Betonu (Shotcrete) Yapılması Ton
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Duvar
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı ile)
Kazı Taşı İle Kuru Moloz Duvar
Kazı Taşı ile Moloz Taş İnşaat
Ocak Taşı ile Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)
Kazı Taşı ile Moloz Taş Kemer İnşaatı (Kalıp Hariç)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım