Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/16.072/H
Tanımı   Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 100 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile)
Birimi m

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
388.45 0.00
2013
333.18 0.00
2012
312.20 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
333_   333.18  312.20                                      
278_                                             
222_                                             
167_                                             
111_                                             
56_                                          _50 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, kumda veya su altında köprülerde veya heyelanlı bölgelerde C 20/25 hazır beton harcı ile 100 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, işletilmesi, fore kazık makinelerinin su içinde veya dışında çalışması için platformun hazırlanması, kumda veya su altında, her cins ve klastaki zeminin; çelik keson kullanılarak kazılması, sökülmesi, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 60 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya imla yerinde düzeltilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numunelerin alınması ve muhafazası, her cins çelik keson için gerekli malzemelerin iş başında temini, kesonun imali, (C 20/25) hazır betonun iş başında temini, betonlamadan sonra kesonun çekilmesi, her türlü malzeme zayiatı, çelik keson içinde kuruda veya su altında betonun dökülmesi ve beton dökerken betonarme demirlerinin yerinden oynamaması için gereken tedbirlerin alınması, kazık başlarının kırılması, beton numuneleri Üzerinde deneylerin ve gerektiğinde kazık yükleme ve kazık bütünlük (süreklilik) deneylerinin yapılması, çalışma güçlüğü, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: İnşaat bünyesine giren demirin; bedeli, yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği, foraj kazısının nihai ortalama 60 m'den fazla mesafeye taşınması. Ölçü: Kazık üst kotu ile kazık alt kotu arasında ölçülen metre cinsinden uzunluğudur. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.072/H’daki "Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde 0 100 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 20/25 Hazır Beton Harcı İle)" m birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: (1) Tabii zemin; foraj kazısına fiilen başlanılan zemindir. (2) Teknik gereklilik sebebiyle yapılması zorunlu olan tabii zemin ile kazık üst kotu arasındaki zeminin forajı için ilave bir ödeme yapılmaz. (3) Kazık ile kolonun birleştiği yerlerde, kazıkların en az iki metrelik kısmının kolon çapında ve düzgün satıhlı olmasını sağlamak amacıyla, İdarece istenildiği takdirde 2 ile 3 m boyunda, 2-3 mm kalınlıkta sacdan mamul kalıp (keson) yerinde bırakılacak ve bedeli KGM/3783 Poz No.lu birim fiyattan ödenecektir. (4) Kazık çapının tespitinde; muhafaza borusu kullanılan kazıklarda muhafaza borusu iç çapı, muhafaza borusu kullanılmayanlarda ise projedeki kazık çapı esas alınır. Kazık çapının 100 cm'den İdarece kabul edilebilir miktarda küçük olması halinde bu birim fiyat; "0,90 x ölçülen kazık çapı (metre cinsinden)" ifadesinden çıkan birden küçük değerle çarpılır ve bulunan bu birim fiyat ödemeye esas alınır. Kazık çapının projede gösterilen veya İdarece istenilenden daha büyük olması halinde ise, birim fiyatta herhangi bir değişiklik yapılmaz. Projesinde gösterilen veya İdarece istenilen çaptaki kazık birim fiyatı aynen uygulanır. (5) Ortalama taşıma uzaklığının 60 m den fazla olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli: F = 1,25 x 0,00034 x K x karekök(M) - 0,00325 x K TL/m formülü ile hesaplanarak ödenir. Kazık ile kolonun birleştiği yerlerde, kazıkların en az iki metrelik kısmının kolon çapında ve düzgün satıhlı olmasını sağlamak amacıyla, İdarece istenildiği takdirde 2 ile 3 m boyunda, 2-3 mm kalınlıkta sacdan mamul kalıp (keson) yerinde bırakılacak ve bedeli KGM/3783 Poz No.lu birim fiyattan ödenecektir.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Foraj:  
Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı:  
KGM/03.568/2 1 saatlik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa Saat 0.950000 
Foraj İşçiliği karşılığı:  
01.502 Erbab işçi Saat 2.850000 
Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:  
03.521 Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti Saat 0.007500 
01.501 Düz işçi Saat 0.225000 
Foraj kazısı nakli (60 m) 0,34 x 0,0026 K  
02.017 Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) Kats 0.002340 
Bölüm Toplamı  
Köprülerde; kazık adedinin az olması, ulaşım ve çalışma güçlüğü vs. sebepler ve platform teşkili karşılığı: (T*0,25)  
Bölüm Başlığı  
Betonaj:  
04.042/04 C 20/25 beton harcı 0.900000 
01.015 Betoncu ustası Saat 0.050000 
03.527 Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti Saat 0.050000 
Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı:  
Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 1 ve 2 gibidir.  
01.502 Erbab işçi Saat 0.550000 

 E-Posta
KGM/16.072/H  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 100 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) m
Ø 100 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (Köprüler ve Heyelanlı Bölgeler Hariç) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) m
Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 100 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması m
Ø 100 cm Çapında Yerinde Dökme Kazık Yapılması (Köprüler ve Heyelanlı Bölgeler Hariç) m
Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) m
Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (Köprüler ve Heyelanlı Bölgeler Hariç) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) m
Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması m
Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (Köprüler ve Heyelanlı Bölgeler Hariç) m
Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 165 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) m
Ø 165 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (Köprüler ve Heyelanlı Bölgeler Hariç) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) m
Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 165 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması m
Ø 165 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (Köprüler ve Heyelanlı Bölgeler Hariç) m
Yerinde Dökme Kazıkların Alt Uçlarına Soğanbaşı Yapılması (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile)
Yerinde Dökme Kazıkların Alt Uçlarına Soğanbaşı Yapılması
Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)
Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton
Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile)
Köprü Temellerinde Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)
Köprü Temellerinde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton
Köprü Temellerinde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile)
Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)
Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton
Her Türlü İnşaatta Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile)
Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (Betoniyer ile)
Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım