Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/14.101
Tanımı   Köprü Civarında Kayadan Başka Klastaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması (Makine ile)
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
2.98 0.00
2013
2.69 0.00
2012
2.54 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
3_   2.69  2.54                                      
2_                                             
2_                                             
1_                                             
1_                                             
0_                                             
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  _0 
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, köprü civarında kayadan başka her cins ve klastaki zeminin makine ile kazılması ve kullanılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Köprü civarındaki kazı sahasında kayadan başka her cins ve klastaki zeminde makine ile temizleme ve kazı yapılması, kazı malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi, düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri, kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması ile dolgu tabanında yapılacak sulama ve sıkıştırma işleri. Ölçü: Kazı yapılmadan önce ve sonra yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden miktarıdır. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.101’deki "Köprü Civarında Kayadan Başka Her Cins ve Klastaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması (Makine İle)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: Bu birim fiyat; müstakil köprü ihalelerinde kullanılır. Yol inşaatı ihalesi içindeki köprüler için uygulanmaz.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Kazı, Yükleme, Boşaltma, Serme, Düzeltme İçin Her Cins Makine karşılığı:  
03.501 Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) Saat 0.016000 
KGM/03.510/3 160 DHP'lik Traktör buldozer'in 1 saatlik ücreti Saat 0.002000 
100 metreye taşıma: 0,0034 K  
02.017 Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) Kats 0.003400 
Not: Poz KGM/14.100' deki Not 1 ve 2 gibidir.  

 E-Posta
KGM/14.101  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Köprü Civarında Kayadan Başka Klastaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Kutu Menfez, Gido, Mahmuz, Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri Temellerinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Tabliyeli veya Kemer Menfez Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Su Altında Menfez Büzü ve Kafa Hendekleri ile Bilimum Kanalların Dar Derivasyon Şeklindeki Kısımlarının Kazılması Temellerinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Kutu Menfez, Gido, Mahmuz, Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri Temellerinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında tabliyeli veya kemer Menfez Temellinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 0-4 m arası, 4 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 4-8 m arası, 8 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 8-12 m arası, 12 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 12-16 m arası, 16 m Dâhil) (Makine ile)
Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanıllanılması
Ekskavatörle Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması (Ariyetten Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım