Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Bayındırlık Bakanlığı [Güncel Olmayan Pozlar]
Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

 Poz Bilgileri
Poz No 16.044/5
Tanımı   Granülometrik kum ve kırmataşla yapılan demirli BS.20 betonu
Birimi m3

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
0.00 0.00
2013
0.00 0.00
2012
0.00 0.00
2011
0.00 0.00
2010
128.18 0.00
2009
124.63 0.00
2008
117.60 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
110.30 0.00
2006 93.11 0.00
2005
83.46 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
128_            128.18  124.63  117.60                          
107_                     110.30                       
85_                        93.11  83.46                 
64_                                             
43_                                          _51 
21_                                             
0_   0.00  0.00  0.00                    0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Yapılacak laboratuar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetler dâhilinde ve ağırlık esasına göre gronülometrik kum, çakıl veya kırmataş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde, karıştırılarak beton imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun idarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç ve gereç laboratuar giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, beton tesisinde imal edilen basınç dayanımı C 20/25 (BS20) betonarme betonun 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Betonun, beton santralinde yapılması halinde de bu poza ait birim fiyat aynen uygulanır. Taşıma bedelleri, taşıma şartnamesindeki esaslara göre ödenir. 2) Kırmataşla yapılan betonlarda, taşıma bedelleri de dâhil edilmek suretiyle işbaşı maliyet hesapları sonucuna göre idarece karar verilebilir ve yazılı olarak uygulamaya müsaade olunur.

 E-Posta
16.044/5  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Bayındırlık Bakanlığı [Güncel Olmayan Pozlar]
Poz No Tanımı Birimi
Granülometrik kum ve kırmataşla yapılan demirli BS.20 betonu m3 (*)
Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) (*)
Granülometrik kum ve kırmataşla yapılan demirli BS.20 betonu (kum/çakıl'ı makina ile temin) (*)
Demirli BS.25 (B.300) betonu (granülometrik kum ve çakıl ile) m3 (*)
Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve çakıl ile) (*)
Demirli BS.25 (B.300) betonu (granülometrik kum ve çakıl ile) (kum/çakıl'ı makina ile temin) (*)
Demirli BS.25 (B.300) betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) m3 (*)
Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve kırma taş ile ile) (*)
Demirli BS.25 (B.300) betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) (kum/çakıl'ı makina ile temin) (*)
Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 8/10 (BS 8) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (*)
Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 12/15 (BS 12) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil (*)
BS.16 (B.160 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton m3 (*)
BS.16 (B.160 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton (*)
BS.16 (B.160 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton (*)
BS.14 (B.160 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton m3 (*)
BS.20 (B.225 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton m3 (*)
BS.20 (B.225 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton (*)
BS.20 (B.225 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton (*)
BS.18 (B.225 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton m3 (*)
BS.30 (B.300 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton m3 (*)
BS.30 (B.300 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton (*)
BS.30 (B.300 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton (*)
BS.35 (B.300 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton m3 (*)
BS.35 (B.300 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton (*)
BS.35 (B.300 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton (*)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz
| (*) İnşaat (Yapı İşleri) |

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım