Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum
Fasikül Proje ve İnşaat

 Poz Bilgileri
Poz No
Tanımı  
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
0.00 0.00
2013
0.00 0.00
2012
0.00 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_           0  0  0  0  0  0  0  0    _0 
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde çeşitli çubuk ve profil demirden yapılan ve yerine konulup tespit edilen her çeşit merdiven, balkon ve köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılıp yerine konularak tespiti için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, (demir, perçin, civata, kaynak v.s.) makine, alât ve edevat, atelye giderleri ile atelyedeki ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil yalnız demirin taşınması hariç çeşitli demir işleri yapılması beher kg. fiyatı. ÖLÇÜ : İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden poz 23.167/1'deki esaslar dâhilinde tartı ağırlığını tahkik eder.

 E-Posta
23.176/1  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum
Poz No Tanımı Birimi
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım