Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum
Fasikül Proje ve İnşaat

 Poz Bilgileri
Poz No
Tanımı  
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
0.00 0.00
2013
0.00 0.00
2012
0.00 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_           0  0  0  0  0  0  0  0    _0 
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Ortalama 60 kg. ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz taş dolgu yapılması, üst tabakasının düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, alât ve edevat giderleriyle yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil yalnız taşın taşınması hariç olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu beher metreküp fiyatı. ÖLÇÜ : 1- Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2- Proje üzerinden ölçü yapılamıyorsa; inşaata başlamadan evvel mücbir şartların zikredilmesi suretiyle yüklenici ve kontrol arasında tanzim olunacak bir protokolun Genel Müdürlükçe tasdiki şartiyle; kamyonda veya figürede ölçülmek suretiyle ödeme yapılabilir. Kamyonda ölçü : Tartı esasına göre yapılır. Bitmiş yapının birim hacim ağırlığı 1.800 ton/m³ alınarak metreküpe çevrilir. Tartı istasyonu dolayısiyle taşıma mesafesinde uzatma yapılmaz. Tartı masrafları müteahhide aittir. NOT : 40 cm'den az kalınlıkta taşla dolgu yapılmaz projesinde gösterilmek şartıyla veya İdarenin yazılı emri ile taş dolguların üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş dolgu hacminden çıkarılır.

 E-Posta
17.081/1  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum
Poz No Tanımı Birimi
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım