Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Bayındırlık Bakanlığı
Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

 Poz Bilgileri
Poz No Y.21.051/C01
Tanımı   Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası)
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
2014 Birim Fiyatları Çıktı
2013
2013 Birim Fiyatları Çıktı
2012
Üye olunuz
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
4_   4.03                                         
3_                                             
3_                                             
2_                                             
1_                                             
1_                                             
0_      0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  _0 
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, yapılarda duvar yapımı ve kaplaması, dış sıvası, boyası ve benzeri işlerin yapımı için sabit olarak kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı elemanları ile iskelenin duvara sabitlenmesi, çalışma platformlarının her kata yerleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) İskele alanı, iskelenin yapıldığı yüzeyin üst kotu yükseklik olarak, iskele kurulan yüzeyin tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır. NOT : 1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilemez. 2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz. 3,00 metreden yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 4)Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez. 5) İskelenin standardına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup, bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenemez. 6) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Malzeme:  
Çelik borudan; yatay, düşey, diyagonal, korkuluk, alt ayar elamanı, birleştirme elemanı, platform, merdiven, duvar bağlantı elemanı, flanş, pim ve ben  
04.290/3F Çelik boru (St 37), çap=2 kg 0.400000 
(20 kg / 50)=0,400  
04.711 Baklavalı sac kg 0.080000 
(4 kg / 50)=0,080 kg  
04.261 Düz siyah sac 2.00 mm kg 0.040000 
(2 kg / 50)=0,040 kg  
03.589/2(Y) Çelik boru iskele imalat atelyesi Saat 0.005000 
İşçilik:  
Yapılması, sökülmesi ve iş emniyetinin alınması karşılığı  
01.019 Soğuk demirci ustası Saat 0.120000 
01.501 Düz işçi Saat 0.240000 

 E-Posta
Y.21.051/C01  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Bayındırlık Bakanlığı
Poz No Tanımı Birimi
Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası) (*)
Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00-21,50m arası) (*)
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) (*)
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) (*)
Ahşaptan makaslı çatı yapılması (*)
Rendeli ahşaptan makaslı çatı yapılması (*)
Çatı üzerine tahta kaplama yapılması (*)
Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması (*)
Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması (*)
Kadronlu ahşap döşeme yapılması (*)
Mevcut kadronlar üzerine ahşap döşeme yapılması (*)
Beton zemin üzerine kadronlu 16 mm kalınlıkta meşe parke kaplama yapılması (*)
Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 16 mm kalınlığında meşe parke kaplama yapılması (*)
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) (*)
AC1 Sınıf 21 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (*)
AC3 Sınıf 23-31 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (*)
AC4 Sınıf 32 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (*)
Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması m (*)
Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması m (*)
Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması m (*)
Ahşaptan lambri yapılması (*)
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması (*)
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması (*)
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması (*)
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması (*)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz
| (*) İnşaat (Yapı İşleri) |

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım