Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Bayındırlık Bakanlığı
Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

 Poz Bilgileri
Poz No
Tanımı  
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
2014 Birim Fiyatları Çıktı
2013
2013 Birim Fiyatları Çıktı
2012
Üye olunuz
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_                                             
0_           0  0  0  0  0  0  0  0    _0 
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Tasdikli proje ve detayları ile delme kazıklar tasarım, yapım ve uygulama kurallarına uygun olarak her türlü zeminde, kuruda veya suda fore kazık yapılması için gerekli makine, teçhizat ile bunların çalıştırılması, platform hazırlanması veya iskele yapılması için gerekli araç, gereç, malzeme, elektrik tesisat ve cereyanın temini, iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı; bu işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması; bu imalat tekniğine uygun esaslar dâhilinde forajın yapılması, lüzumu halinde veya projesi icabı taşıyıcı kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi; foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporun hazırlanması; standardına uygun kum, çakıl, kırmataş, balast, çimento ve su ile basınç dayanımı C 20/25 olan betonun özel kovalarla veya çökertme usulü ile betonajın yapılması ile beton dökülürken betonarme demirlerin yerinden oynamaması için gereken tedbirlerin alınması; beton kalite kontrolü için her türlü deney yapılması ile forajdan çıkan kazının ortalama 60 m mesafeye nakli, yükleme ve boşaltılması, depo ve imla yerinin düzeltilmesi; imalat icabı fazla dökülen kazık betonun kırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, (kum-çakıl, kırmataş, balast, çimento ve betonarme demiri nakliyeleri ve yükleme, boşaltma ile betonarme demiri bedeli hariç) Ø 45 cm çapında fore kazık foraj ve betonajın 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Düşey olarak yerinde bilfiil ölçü yapılır. NOT: 1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır. 2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez. 3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma yalnız betonarme ve kalıp bedeli ödenir. (Ayrıca foraj bedeli ödenmez 4) Fore kazık imalatında tapa kullanılması halinde tapa için formülüne uygun hesaplanacak foraj malzemesinin ( batak-balçık) nakliyesi yükleme, boşaltma toplam bedelini geçmemek kaydı ile ödeme yapılır. 5) Fore kazık imalatına başlamadan yükleme deneyi yapılıp yapılmayacağı şartnamede idarece belirtilmesi gerekmekte olup, şayet yaptırılması idarece uygun görülüyor ise bedeli ayrıca ödenecektir.

 E-Posta
16.060/1  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Bayındırlık Bakanlığı
Poz No Tanımı Birimi
Mevcut beton veya taş bordür döşenmesi m (*)
160-000
ESANJÖRLER: (Isı dönüstürücüler)(TS 1996): (Ölçü: Adet: ?hzarat: % 80)
160-100
PN' 10 bakır boru serpantinli:
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 1 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 2 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 3 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 4 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 5 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 6 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 8 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 10 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 12.5 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 15 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 17.5 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 20 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 25 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 30 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 35 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 40 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 45 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 50 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 60 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 70 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 80 m²) Adet (**)
Eşanjör (PN 10 bakır boru serpantinli) serpantin alanı: 90 m²) Adet (**)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz
| (*) İnşaat (Yapı İşleri) | (**) Kalorifer Tesisatı |

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım