Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Bayındırlık Bakanlığı
Fasikül Kalorifer Tesisatı

 Poz Bilgileri
Poz No 153-2012
Tanımı   2.000.000 kcal/h, 2325 kW, 6 Atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı)
Birimi Adet

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
2014 Birim Fiyatları Çıktı
2013
2013 Birim Fiyatları Çıktı
2012
Üye olunuz
2011
55,434.30 2,170.90
2010
53,302.20 2,087.40
2009
50,764.00 1,988.00
2008
45,325.00 1,775.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
43,561.00 1,688.00
2006 38,032.50 1,474.00
2005
34,575.00 1,340.00
2004
40,676.90 1,576.48
2003
34,471.92 1,336.00
2002
24,622.80 954.72
2001
14,484.00 596.70

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
60535_   60535.00  57652.00                                      
50446_         55434.30  53302.20  50764.00                             
40357_                  45325.00  43561.00  38032.50     40676.90           _42572 
30268_                           34575.00     34471.92           
20178_                                    24622.80        
10089_                                       14484.00     
0_                                             
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Katı yakıtlı: Onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler 153-1000'in aynıdır. KATI YAKITLI: (Ölçü:Adet, Birim:(Kcal/h) kW veya kg buhar/saat, İhzarat % 80) TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12 Standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri TSE'ce ve idaresince onanmış, Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip kazanın imalat esnasında Standart şartlarında kontrol edildiğine dair "İmalat kontrol belgesi" eklenmiş olacak, Montaj ve işletmeye alınmasından sonra TS-4040 ve TS-4041 Standartlarına, 28.7.1993 tarih ve 21651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Not: 1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır. 2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi. 3- Kazanlar 5 atmosfer konstrüksiyon basıncına kadar (5 atü dahil) TS EN 12952–1, TS EN 12952–3’e uygun olarak yapılacak ve imalat kontrolü idaresince yapılacaktır. 4- Dikişsiz boru ile imal edilecek 6 atmosfer ve daha yukarı konstrüksiyon basınçlı kazanlar TS EN 12953-1: TS EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953'e uygun olarak yapılacak ve onaylanmış kuruluş tarafından proje ve imalat kontrolleri yapılarak alınacak imalat kontrol belgesi ile tevsik edilecektir. 5-Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır. 6- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülmesi fiyata dahildir.

 E-Posta
153-2012  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Bayındırlık Bakanlığı
Poz No Tanımı Birimi
2.000.000 kcal/h, 2325 kW, 6 Atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
2.500.000 kcal/h, 2900 kW, 6 Atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
3.000.000 kcal/h, 3490 kW, 6 Atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
4.000.000 kcal/h, 4650 kW, 6 Atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
153-2100
8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: (TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-1
150.000 kcal/h, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) kaza Adet (*)
200.000 kcal/h, 230 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
300.000 kcal/h, 350 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
400.000 kcal/h, 465 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
500.000 kcal/h, 580 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
600.000 kcal/h, 700 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
700.000 kcal/h, 810 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
800.000 kcal/h, 930 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
1.000.000 kcal/h, 1160 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
1.250.000 kcal/h, 1450 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
1.500.000 kcal/h, 1750 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
2.000.000 kcal/h, 2325 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
2.500.000 kcal/h, 2900 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
3.000.000 kcal/h, 3490 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
4.000.000 kcal/h, 4650 kW, 8 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
153-2200
10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: (TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-
150.000 kcal/h, 10 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) kaza Adet (*)
200.000 kcal/h, 230 kW, 10 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
300.000 kcal/h, 350 kW, 10 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
400.000 kcal/h, 465 kW, 10 atm.dikişsiz boru ile, çelik (kaynaklı) Adet (*)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz
| (*) Kalorifer Tesisatı |

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım